Bon turystyczny - firmy boją się opóźnień wypłat z ZUS-u

Iwona Maczalska

Już od 25 lipca przedsiębiorcy turystyczni mogą rejestrować się na liście podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu. Ustawa wskazuje konkretny termin, w jakim ZUS powinien przekazać płatności na konto firm. Pomimo tego przedsiębiorcy obawiają się opóźnień w wypłacie należnych im środków.

» Bon turystyczny - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju

Już od 25 lipca przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą zapisywać się na listę podmiotów turystycznych, funkcjonujących w ramach programu Polski Bon Turystyczny. Lista podmiotów będzie udostępniona i na bieżąco aktualizowana na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej POT. Rejestracja na liście oznacza, że obiekt jest uprawniony do przyjmowania płatności bezgotówkowej, za pośrednictwem bonu turystycznego, posiadającego 16-cyfrowy kod do płatności. W jakim terminie przedsiębiorcy mogą się spodziewać płatności za zrealizowaną usługę hotelarską?

» Rejestracja przedsiębiorców na liście podmiotów turystycznych akceptujących bony już od 25 lipca

Kiedy przelew z bonu turystycznego z ZUS

Źródło: shutterstock

W jakim czasie przedsiębiorca otrzyma płatność za zrealizowany bon z ZUS?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. 2020 poz.1262) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do zrealizowania płatności za bon na rzecz przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznegow terminie 14 dni od dnia przyjęcia płatności za pomocą bonu. Płatność ZUS-u realizowana będzie bezpośrednio na rachunek bankowy przedsiębiorcy podany w trakcie rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Czy przedsiębiorca powinien powiadomić ZUS o zrealizowaniu bonu turystycznego?

Przedsiębiorca nie musi obawiać się konieczności każdorazowego informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zrealizowaniu bonu turystycznego, w celu uzyskania płatności z ZUS. Informacje o zrealizowanym bonie zostaną bowiem automatycznie wysłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stan swoich rozliczeń przedsiębiorca będzie mógł na bieżąco kontrolować w platformie PUE.

Przedsiębiorcy obawiają się nieterminowego wypłacania środków przez ZUS

Do redakcji PIT.pl docierają informacje od zaniepokojonych przedsiębiorców turystycznych, obawiających się opóźnień w przekazywaniu przelewów przez ZUS na konto przedsiębiorców. Jak twierdzą – obawy wynikają z dotychczasowych opóźnień, jakich doświadczyli korzystając z różnych form pomocy w ramach tarczy (zwolnienia ze składek ZUS, wypłata świadczeń postojowych). Przedsiębiorcy obawiają się nie tylko powtórzenia sytuacji, lecz w szczególności tego, że kolejne opóźnienia całkowicie uniemożliwią im utrzymanie płynności finansowej w firmie.

Polski Bon Turystyczny