Bon turystyczny - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju

Iwona Maczalska

Ministerstwo Rozwoju odpowiedziało na najczęściej zadawane pytania dotyczące bonu turystycznego. Jak otrzymam informację, że bon został przyznany? Za jakie usługi zapłacę bonem? Czy powstanie lista hoteli akcepujących bony? To tylko jedne z nielicznych pytań, na które odpowiedzi udzieliło ministerstwo.

» Bon turystyczny dostępny już niebawem. Znamy konkretną datę

Bon turystyczny wzbudza aktualnie duże zainteresowanie wśród turystów. Ponieważ jest to zupełna nowość, nie brakuje szeregu pytań związanych z wykorzystaniem bonu. Wątpliwości rozwiewa jednak Ministerstwo Rozwoju, które udostępniło listę najczęściej zadawanych pytań, łącznie z odpowiedziami.

» Bon turystyczny. ZUS podpowiada jak założyć konto na PUE

Lista najczęstszych pytań turystów udostępniona przez MR

Ministerstwo Rozwoju zachęca do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi wykorzystania bonu turystycznego udostępnionego w ramach programu Polski Bon Turystyczny.

Przykładowe pytania turystów prezentujemy poniżej:

W jaki sposób można składać wnioski o bon?

Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Aby to zrobić, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybierz zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

Jak otrzymam informację, że mam przyznany bon?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz bon, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli masz prawo do bonu, w zakładce „Ogólny” będzie zakładka „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Bon musisz aktywować. Aby to zrobić, wpisz swój aktualny mail oraz numer telefonu komórkowego. W chwili aktywacji zostanie Ci nadany kod obsługi płatności. Otrzymasz go mailem, aby potwierdzić płatność za pomocą bonu.

W jakiej formie bon będzie wydany?

Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16 cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie „Polski Bon Turystyczny”). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

Czy bon turystyczny mogą otrzymać osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzice zastępczy oraz rodzice sprawujący opiekę naprzemiennie?

Tak. Uprawnionym do Polskiego Bonu Turystycznego, jest osoba, której przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego na dziecko. Jeśli sprawujecie opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, każdemu z Was przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz ewentualnie dodatkowe 250 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie, które to potwierdza.

Za jakie usługi można zapłacić bonem?

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Pamiętaj, że przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. W ten sposób można sfinansować również pobyt dziecka na kolonii czy obozach – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym. Może to też być udział w wycieczce organizowanej w Polsce.

Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci?

Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z usługi hotelarskiej korzysta lub w imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.

Czy będzie lista hoteli, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu?

Listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, u których będziesz mógł zapłacić za pomocą bonu, znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) www.bonturystyczny.gov.plwww.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

[Źródło: pot.gov.pl]

Całą listę pytań uzupełnionych o odpowiedzi udzielone przez Ministerstwo Rozwoju można znaleźć na stronie:https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/bon-turystyczny-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

Polski Bon Turystyczny