Aktualizacja broszury informacyjnej JPK_VAT z deklaracją na 2022 rok

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o publikacji broszury informacyjnej dotyczącej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Broszura ta została zaktualizowana względem poprzedniej o zmiany podatkowe, jakie weszły w życie w 2022 roku.

» Nowa wersja struktury JPK EWP od 2022 roku

» Nowe wzory JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) dostępne na ePUAP

Resort finansów poinformował, że na podatki.gov.pl została opublikowana zaktualizowana broszura informacyjna dotycząca JPK_VAT z deklaracją.

Nowa broszura informacyjna o JPK

Źródło: shutterstock

Aktualizacja związana jest z opublikowaniem na platformie ePUAP nowych wzorów Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją, tj. JPK_V7M(2) dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K(2) dla rozliczeń kwartalnych.

Broszura uwzględnia również wszystkie zmiany prawne, które weszły w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

Broszura dostępna jest poniżej:

https://www.podatki.gov.pl/media/7487/broszura-informacyjna-jpk_vat-z-deklaracj%C4%85-2.pdf 

Źródło: Ministerstwo Finansów

JPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VATVAT