Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

7,77 mld zł trafiło do przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 12 maja - wynosi już 7,77 mld zł.

Z tarczy antykryzysowej przyznano już m.in.:

 • 477 131 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 2 377 260 154 zł (stan na 12.05.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 2 694 200 247 zł (stan na 12.05.2020);
 • 295 940 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 595 470 980 zł (stan na 12.05.2020);
 • 503 316 541 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 12.05.2020);
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 mld 600 000 000 mln zł (stan na 08.05.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 3 610 773 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 24 159 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 936 255 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 104 949 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 727 659 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 144 630 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 58 771 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 614 350 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Koronawirus w Polsce