20 września ZUS rozpocznie zwrot nadpłaconych składek przedsiębiorcom

Iwona Maczalska

Już 20 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie realizować zwrot nadpłaconych składek, w związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących zwolnienia z ZUS. Zwrot zostanie zrealizowany na konto prawie 800 tysięcy płatników.

» Chcesz otrzymać zwrot nadpłaconych składek z ZUS? Złóż wniosek EZS-P

20 września 2020 roku wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zawierające nowe rozwiązania dotyczące zwolnienia ze składek ZUS. W myśl zmian przedsiębiorcom, którzy posiadali na koncie płatnika nadpłatę składek, będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z ZUS. Zmiana ta obejmie zarówno przedsiębiorców, którzy nadal czekają na decyzję z ZUS, jak i tych, których wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Zwrot nadpłaty z ZUS

Źródło: shutterstock.com

Prawo do zwolnienia ze składek ZUS rozpatrzy z urzędu

ZUS z urzędu, czyli bez konieczności wypełniania dodatkowego druku ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek, złożone do dnia 30 czerwca. Chodzi o płatników, którzy: posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem.

Nie ma zatem konieczności składania do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS bowiem rozpatrzy sprawę z urzędu.

Zwrot nadpłaty ZUS tylko na wniosek płatnika

Inaczej wygada kwestia ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek. Cała nadpłacona kwota ZUS może zostać bowiem zgodnie z wolą płatnika zwrócona na jego konto, bądź też przekazana na poczet przyszłych należności.

Przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem zwrotu nadpłaty zobowiązani są do zawnioskowania o ten zwrot. Wniosek EZS-P można złożyć po zalogowaniu się w platformie PUE. Aby go znaleźć należy wejść do zakładki Płatnik, a następnie przejść pomiędzy zakładkami – USŁUGI – KATALOG USŁUG – oraz wpisać EZS-P.

Kiedy można składać wnioski EZS-P?

Płatnicy chcący uzyskać zwrot nadpłaconej składki nie muszą czekać do 20 września. Jeżeli w platformie PUE ZUS w saldach bieżących widnieje już informacja o nadpłacie składek, można wnioskować o ich zwrot. Jeżeli jednak w saldach nie ma informacji o nadpłacie oznacza to, że ZUS nadal weryfikuje prawo do zwolnienia z ZUS danego płatnika. Wówczas ze złożeniem wniosku EZS-P należy się jeszcze wstrzymać.

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w Polsce