Chcesz otrzymać zwrot nadpłaconych składek z ZUS? Złóż wniosek EZS-P

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy, którzy w związku ze zmianą przepisów dotyczących Tarczy antykryzysowej planują ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek z ZUS, muszą pamiętać o złożeniu stosownego wniosku. Brak wniosku spowoduje, że nadpłata zostanie przekazana na poczet przyszłych należności.

» 20 września ZUS rozpocznie zwrot nadpłaconych składek przedsiębiorcom

20 września 2020 roku wejdą w życie przepisy, które przywrócą prawo do zwolnienia z ZUS przedsiębiorcom, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj. Wspomniani przedsiębiorcy przed zmianą przepisów, nie mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek w ramach Tarczy antykryzysowej.

Nadpłata ZUS do zwrotu bądź na poczet przyszłych należności

Płatnicy składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września będą uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Samo ponowne rozpatrzenie prawa do zwolnienia ze składek będzie odbywało się z urzędu, co oznacza, że ZUS nie wymaga od przedsiębiorcy składania dodatkowego wniosku. Inaczej wygląda kwestia ubiegania się o zwrot nadpłaconych środków.

Zwrot nadpłaty ZUS tylko na wniosek płatnika

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem zwrotu nadpłaconych składek ZUS muszą pamiętać o złożeniu stosownego wniosku. Brak wniosku spowoduje, że nadpłacone środki zostaną automatycznie przekazane na poczet przyszłych należności.

Druk EZS-P o zwrot ZUS

Źródło: PUE ZUS

Drukiem służącym wnioskowaniu o zwrot ZUS jest wniosek ZUS-EZS-P. Wniosek ten najszybciej można złożyć za pośrednictwem platformy PUE. Aby to zrobić, po zalogowaniu do platformy należy wejść do zakładki Płatnik, a następnie przejść pomiędzy zakładkami – USŁUGI – KATALOG USŁUG – oraz wpisać EZS-P.

 

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w Polsce