1500 zł dodatku solidarnościowego. Senat za podwyższeniem świadczenia

Iwona Maczalska

Zakończyło się 12. posiedzenie Senatu. Senat opowiedział się m.in. za podwyższeniem kwoty dodatku solidarnościowego, wypłacanego osobom, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19. Dodatek solidarnościowy po zmianach ma wynieść 1500 zł.

[AKTUALIZACJA 22.06 12:00 - Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o  dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1068). W myśl zapisów ustawy ,,Dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy. Dodatek będzie przysługiwał  za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca  2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego,,.]

Dziś późnym wieczorem zakończyło się 12. posiedzenie Senatu, które pracowało nad uchwaleniem przepisów Tarczy Antykryzysowej w wersji 4.0. Senat wniósł ponad 100 poprawek. Wśród nich znajduje się propozycja podwyższenia kwoty dodatku solidarnościowego.

1500 zł dodatku solidarnościowego

Senat zdecydował o podwyższeniu dodatku solidarnościowego z 1400 zł do 1500 zł.

Źródło: twitter.com/PolskiSenat

Jak można przeczytać na stronie Senatu ,,ustawa zakłada, że dodatek solidarnościowy będzie przysługiwać osobom, które w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa po tym dniu uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Zgodnie z przedłożeniem sejmowym dodatek w wysokości 1400 zł miesięcznie ma przysługiwać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.”.

» Tylko kilka dni na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy. Będzie trzeba się śpieszyć

Senat zaproponował również podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku.

 

Koronawirus w Polsce