Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

1500 zł dodatku solidarnościowego. Senat za podwyższeniem świadczenia

Iwona Maczalska

Zakończyło się 12. posiedzenie Senatu. Senat opowiedział się m.in. za podwyższeniem kwoty dodatku solidarnościowego, wypłacanego osobom, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19. Dodatek solidarnościowy po zmianach ma wynieść 1500 zł.

[AKTUALIZACJA 22.06 12:00 - Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o  dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1068). W myśl zapisów ustawy ,,Dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy. Dodatek będzie przysługiwał  za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca  2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego,,.]

Dziś późnym wieczorem zakończyło się 12. posiedzenie Senatu, które pracowało nad uchwaleniem przepisów Tarczy Antykryzysowej w wersji 4.0. Senat wniósł ponad 100 poprawek. Wśród nich znajduje się propozycja podwyższenia kwoty dodatku solidarnościowego.

1500 zł dodatku solidarnościowego

Senat zdecydował o podwyższeniu dodatku solidarnościowego z 1400 zł do 1500 zł.

Źródło: twitter.com/PolskiSenat

Jak można przeczytać na stronie Senatu ,,ustawa zakłada, że dodatek solidarnościowy będzie przysługiwać osobom, które w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa po tym dniu uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Zgodnie z przedłożeniem sejmowym dodatek w wysokości 1400 zł miesięcznie ma przysługiwać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.”.

» Tylko kilka dni na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy. Będzie trzeba się śpieszyć

Senat zaproponował również podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku.

 

Koronawirus w Polsce