Pobierz e-pity 2019

Podatek PIT

Rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów

Finalizowane są prace nad rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych przychodów, związanych z kredytem mieszkaniowym udzielonym na cele mieszkaniowe. Chodzi m.in. o umorzone w 2019 r. kwoty wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe ...

Rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów

Sposoby opodatkowania należności ze zlecenia

Wśród umów cywilnoprawnych największą popularnością w kwestii zatrudnienia cieszą się umowy zlecenia. Sposób opodatkowania przychodów z takich umów uzależniony jest od relacji prawnej zleceniodawcy ze zleceniobiorcą oraz wysokości wynagrodzenia ...

Sposoby opodatkowania należności ze zlecenia