Podatek PIT

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń

Rok 2018 był rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Zmiany dotknęły m.in. tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli możliwości zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych. Wprowadzony został także przepis określający limit kosztów podatkowych dla niektórych usług niematerialnych, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek...

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń

Kiedy następuje sprzedaż gruntu niezabudowanego?

Co do zasady sprzedaż niezabudowanego gruntu, innego niż budowlany, podlega zwolnieniu z VAT. Przykładowo więc w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz braku przeznaczenia go w decyzji o warunkach zabudowy lub nieprzeznaczenia terenów pod zabudowę, zastosować należy zwolnienie z podatku VAT. Jest to zwolnienie obligatoryjne i nabywca takiego gruntu będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Kiedy następuje sprzedaż gruntu niezabudowanego?

Czy wróci bykowe dla bezdzietnych?

Czy już niedługo w Polsce osoby bezdzietne będą płaciły wyższy podatek dochodowy? Podobno tak wynika z projektu polityki migracyjnej państwa, w którym lekiem na brak siły roboczej ma być aktywowanie bezrobotnych 50+ i … „finansowe karanie” bezdzietnych za zaniżanie przyrostu naturalnego i brak przyszłych rąk do pracy.

Czy wróci bykowe dla bezdzietnych?