Pobierz e-pity 2018

Podatek PIT

UE aktualizuje listę rajów podatkowych

W ciągu ostatniego roku Komisja oceniła 92 państw w oparciu o trzy kryteria: przejrzystości podatkowej, dobrych rządów i rzeczywistej działalności gospodarczej, a także jednego wskaźnika – istnienia zerowej stawki podatku od osób prawnych. Ministrowie wpisali dziś na czarną listę 15 państw. Spośród nich pięć nie podjęło żadnych zobowiązań od czasu przyjęcia pierwszej czarnej listy w 2017 roku ...

UE aktualizuje listę rajów podatkowych

Odpowiedzialność odszkodowawcza organu podatkowego

Niejednokrotnie ze strony organów administracji podatkowej dochodzi do różnych naruszeń i uchybień. Wielu podatników rezygnuje jednak z dochodzenia należnych im roszczeń i naprawienia wyrządzonej szkody, ponieważ nie mają świadomości, iż takie prawo im przysługuje. Tymczasem przepisy Ordynacji podatkowej ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza organu podatkowego

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Ustawodawca, formułując przepisy Ordynacji podatkowej, uwzględnił nie tylko odpowiedzialność podatkową samego podatnika za zobowiązania podatkowe, ale również posiłkowo odpowiedzialność tzw. osób trzecich. Takie przeniesienie odpowiedzialności na osoby spoza ...

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich