Pobierz e-pity 2019

Podatek PIT

Jak liczyć termin wniesienia odwołania od decyzji urzędu skarbowego?

Terminowość to jedna z podstawowych zasad obowiązujących podatników w kontaktach z administracją podatkową przy składaniu deklaracji, zapłacie podatków, wnoszeniu podań itp. Terminy mogą być określone jako konkretna data albo okres pewnej liczby dni, miesięcy lub lat. Gdy wypadają one w dni wolne od pracy, zyskuje się więcej czasu na realizację obowiązków podatkowych.

Jak liczyć termin wniesienia odwołania od decyzji urzędu skarbowego?

PIT-11 dla młodych ze skomplikowanym rozliczeniem lipca 2019 r.

Płatnicy oraz podatnicy muszą przygotować się na kłopoty z prawidłowym ujęciem kosztów uzyskania przychodów za osoby do 26. r. ż. Nie tylko po zmianie ich wysokości, ale również za lipiec. O ile bowiem wynagrodzenia za ten miesiąc podlegają pod ulgę dla młodych, to nie należą się od tej kwoty ryczałtowe koszty podatkowe. Podatnik koszty ujmuje w miesiącu wykonywania pracy, a nie w miesiącu wypłaty. Czy zatem może skorzystać z kosztów przysługujących mu w lipcu?

PIT-11 dla młodych ze skomplikowanym rozliczeniem lipca 2019 r.

Sposoby i terminy przesłania informacji PIT za 2019 rok

Jeśli przedsiębiorca w 2019 r. zatrudniał osoby fizyczne lub wypłacał im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku musi sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR) ...

Sposoby i terminy przesłania informacji PIT za 2019 rok