Podatek PIT

Sprzedaż prywatnej nieruchomości a koszty uzyskania przychodów

Osoby fizyczne sprzedające nieruchomości i prawa, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof przed upływem ustawowych 5 lat od ich nabycia lub wybudowania, o ile nie korzystają z tzw. ulgi mieszkaniowej, zobowiązane są do zapłacenia podatku od takiej transakcji. Podstawę opodatkowania wyznacza tu nie przychód, ale dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem z tego źródła a kosztami jego uzyskania, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości - jeżeli podlegały one amortyzacji. Podatek od dochodu ustalonego w ten sposób wynosi 19%.

Sprzedaż prywatnej nieruchomości a koszty uzyskania przychodów

MF: Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji wg zasad od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało informację w sprawie sposobu składania i przykładowej treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

MF: Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji wg zasad od 1 stycznia 2019 r.

Na zmianie nie skorzystają najubożsi. Będą niższe zwroty podatku. PIT niższy dla klasy średniej

Zmiany, jakie objąć mają podatek dochodowy nie ominą również tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Od jej wysokości zależy ostateczna wysokość daniny, jaką na rzecz Skarbu Państwa trzeba zapłacić za 2020 r. Jej obniżenie nie jest proporcjonalne dla wszystkich podatników i w efekcie osoby w przedziale dochodu rocznego do 8000 zł na obniżce podatku nie tylko nie zyskają w ogóle, ale nawet stracą...

Na zmianie nie skorzystają najubożsi. Będą niższe zwroty podatku. PIT niższy dla klasy średniej

Kiedy zapłata cudzego podatku jest (nie)skuteczna?

Podatnik nie zawsze sam musi regulować swoje zobowiązania podatkowe. Dozwolona jest zapłata podatku za zastawcę, członka rodziny czy przez spółkę osobową za wspólnika. Wpłata dokonana jednak przez nieuprawniony podmiot nie skutkuje wygaśnięciem zobowiązania podatkowego, a o zwrot uiszczonej kwoty trzeba ubiegać się w trybie postępowania dotyczącego bezpodstawnego wzbogacenia...

Kiedy zapłata cudzego podatku jest (nie)skuteczna?

Niższy PIT to nawet 855 zł oszczędności, wyższe koszty pracownicze dadzą nawet 490 zł

Zmiana stawki podatku PIT największe oszczędności przyniesie osobom z miesięcznym dochodem w granicach 7100 zł, którzy dojeżdżają do pracy oraz wykonują wiele umów jednocześnie. Nie znaczy to jednak, że z obniżonej stawki podatku i wyższych kosztów nie skorzystają pozostali pracownicy. Zmiana prawa najmniej korzystnie oddziaływać będzie na zatrudnionych na umowach zlecenie czy dzieło – tu bowiem koszty podatkowe pozostaną na dotychczasowym poziomie...

Niższy PIT to nawet 855 zł oszczędności, wyższe koszty pracownicze dadzą nawet 490 zł

Niejasności w prawie mają być rozstrzygane na korzyść podatnika

Jedną z podstawowych zasad prawa podatkowego, której celem jest poprawa pozycji podatników w autorytatywnych relacjach z fiskusem, jest zasada in dubio tributario. Zgodnie z jej treścią, jeśli w trakcie wykładni przepisów podatkowych pojawią się jakiekolwiek wątpliwości trudne do jednoznacznej interpretacji, należy odczytywać je zgodnie z interesem podatnika...

Niejasności w prawie mają być rozstrzygane na korzyść podatnika

MF opublikowało objaśnienia do IP BOX, tj. od preferencji dającej stawkę 5% na PIT i CIT

Ministerstwo Finansów wydało 86 stronicowe objaśnienie do wprowadzonych zmian w podatku PIT i CIT. Objaśnienia podatkowe dotyczą stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. qualified intellectual property), tj. art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.1 oraz art. 24d i art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2019 r...

MF opublikowało objaśnienia do IP BOX, tj. od preferencji dającej stawkę 5% na PIT i CIT

Umowa leasingu z 2018 r. – na co zwracać uwagę

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej. Zmianie uległy nie tylko przepisy dotyczące wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów, lecz także regulacje dotyczące leasingu, najmu oraz umów o podobnym charakterze...

Umowa leasingu z 2018 r. – na co zwracać uwagę