Pobierz e-pity 2018

Podatek PIT

8 czerwca Dniem Wolności Podatkowej w 2019 roku

W 2019 roku Dzień wolności podatkowej przypada 8 czerwca, tj. w 159 dzień w roku, czyli na opłacenie wszystkich podatków pracujemy 158 dni. To dwa dni dłużej niż w 2018 roku. Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce już od 1994 roku ...

8 czerwca Dniem Wolności Podatkowej w 2019 roku

Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę bez podatku dochodowego

Szereg polskich przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie działalności gospodarczej poza Polskę. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorakie, poczynając od rozszerzenia rynków zbytu, zredukowania barier przepływu towarów, wzrostu konkurencyjności, poprzez wzrost obowiązków administracyjnych, na zbyt agresywnej polityce aparatu fiskalnego naszego państwa kończąc ...

Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę bez podatku dochodowego

Rząd przyjął projekt nowej Ordynacji Podatkowej

Nowa Ordynacja podatkowa przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków. Uporządkowano m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw na zasadzie konsensusu (umowy podatkowe, mediacje, konsultacje skutków podatkowych transakcji), przepisy ...

Rząd przyjął projekt nowej Ordynacji Podatkowej

Karta Praw Podatnika od 2020 roku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego ...

Karta Praw Podatnika od 2020 roku

Opodatkowanie transakcji wirtualnych

Transakcje wirtualne to nie tylko popularny ostatnio obrót kryptowalutami. Handel w sieci sięga znacznie dalej. Na przykład amatorzy gier komputerowych są w stanie zapłacić bardzo dużo za wirtualną broń, wyspę lub strój dla swojego fikcyjnego bohatera. Niektórzy nawet z takich wirtualnych transakcji uczynili sobie stałe źródło dochodu. Rosnące zyski ...

Opodatkowanie transakcji wirtualnych

Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem

Każde zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia organ podatkowy nie może dochodzić zapłaty podatku. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem ...

Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem