Podatek PIT

Limity podatkowe 2020

Wyższy kurs euro oznacza wyższe limity określające małego podatnika PIT i VAT, większą kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz zwiększony limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2020 roku, a także ...

Limity podatkowe 2020

Ponad 70 nowelizacji ustawy o PIT

W ciągu ostatnich czterech lat posłowie zgotowali podatnikom legislacyjny potop. Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych nowelizowano ponad 70 razy. Stanowione zbyt szybko prawo miało często niską jakość, powodującą konieczność ciągłych poprawek ...

Ponad 70 nowelizacji ustawy o PIT