Koszty

Szkolenie zarządu w kosztach podatkowych

Wydatki na szkolenie kadry zarządczej zatrudnionej w oparciu o inną umowę niż umowa o pracę, sfinansowane przez podatnika, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Choć twierdzenie to wydaje się proste, organy podatkowe ...

Szkolenie zarządu w kosztach podatkowych

Wydatki edukacyjne w kosztach podatkowych

Umiejętności trzeba stale uzupełniać i podnosić, a niekiedy całkowicie się przebranżawiać. Przedsiębiorcy, pracownicy, osoby realizujące umowy cywilnoprawne korzystają z różnych form edukacji zawodowej. Wydatki, jakie w związku z tym ponoszą ...

Wydatki edukacyjne w kosztach podatkowych

Rzecznik MŚP: doradcy podatkowi otrzymają zwrot kosztów

Na skutek licznych głosów przedsiębiorców będących doradcami podatkowymi odnośnie problemów z niewypłacaniem przez Skarb Państwa wynagrodzenia doradcy podatkowego działającego jako tymczasowy pełnomocnik szczególny w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy (prezydenta miasta, burmistrza lub wójta) ...

Rzecznik MŚP: doradcy podatkowi otrzymają zwrot kosztów