ZUS przypomina o terminie składania wniosków o świadczenia postojowe

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ostatecznym terminie składania wniosków o przyznanie świadczenia postojowego, w ramach Tarczy antykryzysowej. Czy okres 3. miesięcy od zniesienia pandemii, o której wspomina ZUS, ma zastosowanie do wszystkich płatników?

» Świadczenie postojowe w sierpniu i wrześniu. Do kiedy można składać wnioski?

» Zwolnienie z ZUS i postojowe obowiązywało zbyt krótko. Pomoc z Tarczy niewystarczająca [SONDA PIT.pl]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o obowiązującym terminie składnia wniosków. Jak twierdzi, wnioski o świadczenie postojowe składać można  w terminie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Wątpliwości budzi jednak kwestia, czy termin ten ma zastosowanie do wszystkich podatników. Wielu z nich skarży się bowiem na uzyskanie negatywnej decyzji dotyczącej świadczenia, argumentowanej przez pracowników ZUS przekroczeniem obowiązującego terminu składania wniosku.

ZUS: termin składania wniosków o postojowe
Źródło: twitter.com/zus_pl

Wniosek o postojowe w terminie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii?

Przepisy Tarczy antykryzysowej zwanej Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) jasno określają, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie świadczenia postojowego minie po upływie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii (art. 15zs pkt. 7).

Warto jednak zaznaczyć, że przepis ten może niekiedy wprowadzić przedsiębiorców w błąd, bowiem sam termin składania wniosków nie jest kluczowy dla wydania pozytywnej decyzji ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Termin na wnioskowanie o postojowe ciągle obowiązuje. Dlaczego ZUS negatywnie rozpatruje wnioski?

Choć przepisy ustawy antykryzysowej dają płatnikom dłuższy czas na składanie wniosków o świadczenie postojowe, bo aż 3 miesiące od dnia odwołania stanu epidemii w Polsce, to termin ten nie jest jedynym warunkiem decydującym o przyznaniu postojowego. Jak się bowiem okazuje podstawą uzyskania świadczenia jest uzyskanie 15% spadku przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. I właśnie ten przychód uzyskany ,,w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku" pełni tu kluczową rolę. 

Spadek przychodów zanotowany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oznacza, że przedsiębiorcy nie mają już możliwości ubiegania się o postojowe za miesiące marzec – czerwiec. Składając bowiem wniosek o świadczenie postojowe w sierpniu, we wniosku RSP-D wykazać należy 15%  spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a więc w lipcu – w stosunku do czerwca 2020 roku.

Jeżeli zatem przedsiębiorca w sierpniu złoży wniosek o postojowe, w którym wskaże spadek przychodów np. z miesiąca czerwca lub maja, może spodziewać się, że ZUS negatywnie rozpatrzy złożony wniosek. Świadczenie postojowe w takiej sytuacji nie będzie przyznane.

Świadczenie postojoweKoronawirus w PolsceHOT