ZUS: Przedsiębiorcy wciąż mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek i świadczenie postojowe

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza jest określona wg PKD wymienionego w rządowych rozporządzeniach mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. oraz za luty 2021 r. Wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. - przypomina ZUS.

Przedsiębiorcy poszkodowani skutkami Covid-19 mogą ubiegać się o wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają możliwość o wnioskowanie o o zwolnienie z opłacania składek i świadczenie postojowe.

"Zachęcam do tego, aby np. odwiedzić naszą stronę internetową www.zus.pl i zapoznać się z możliwościami otrzymania wsparcia. Do tej pory ZUS przyjął ponad 7 mln wniosków, udzielając pomocy na kwotę ponad 31 mld złotych" – powiedziała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS przedsiębiorcy mogą nadal wnioskować o zwolnienie ze składek

Źródło:shutterstock

Zwolnienie ze składek ZUS

O zwolnienie z opłacania składek ZUS aktualnie przedsiębiorcy mogą wnioskować za styczeń 2021 r., za grudzień i styczeń 2021 r. oraz luty 2021 r. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS będą mogli wnioskować przedsiębiorcy o przeważającym PKD:

Za styczeń:

Kod PKD

Opis

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 

Za styczeń i grudzień:

 

Kod PKD

Opis

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

pola kempingowe

 56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z  

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

 działalność fotograficzna

77.21.Z

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A

działalność agentów turystycznych

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 82.30.Z

organizacja targów i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

 85.52.Z

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

nauka języków obcych

85.59.B

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01.Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

90.04.Z

działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

działalność muzeów

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

 działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

 

 Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

O zwolnienie z ZUS za luty mogą starać się podmioty, które na dzień 30 listopada 2020 roku prowadziły działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem:

 

Kod PKD

Opis

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

pola kempingowe

 56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z  

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

 działalność fotograficzna

77.21.Z

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A

działalność agentów turystycznych

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 82.30.Z

organizacja targów i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

 85.52.Z

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

nauka języków obcych

85.59.B

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01.Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

90.04.Z

działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

działalność muzeów

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

 działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Zwolnienie z ZUS za luty 2021 r. – warunki

Za luty 2021 r. zwolnienie z ZUS mogą otrzymać wyżej wymienieni przedsiębiorcy, którzy spełniają kilka warunków:

1) będą zgłoszeni  jako płatnicy składek ZUS przed dniem 1 listopada 2020 r.,

2) osiągnęli przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku,

złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za luty 2021 r.

3) złożą wniosek RDZ-B7.

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

O zwolnienie z ZUS za wskazane miesiące składa się wniosek RDZ-B7. Można złożyć go najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Dodatkowo należy przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za luty do dnia 31 marca 2021 r., chyba że jest się zwolnionym z ich składania. Wnioski podobnie jak w poprzednich miesiącach należy składać wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa przewiduje również, że przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie, dwukrotnie albo trzykrotnie, przy czym uwzględnia się świadczenia już pobrane na podstawie rozporządzenia, które obowiązywało do 27 lutego 2021 r. Wniosek o to świadczenie przedsiębiorcy mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Tarcza 7.0 kto otrzyma pomoc?

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojowe