ZUS dla młodych firm. Podwyżki od stycznia 2022 roku

Iwona Maczalska

Od stycznia 2022 roku wzrosną składki ZUS społeczne dla nowych firm. Wzrost nie będzie wynikał z nowych przepisów Polskiego Ładu, lecz ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ile więcej zapłacą firmy w 2022 roku?

» Wzrost składek ZUS. Przedsiębiorcy w 2022 r. zapłacą więcej, dużo więcej

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzadzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie będzie obowiązywało od stycznia 2022 roku. W myśl rozporządzenia płaca minimalna od stycznia wyniesie nie jak wcześniej zapowiadano 3000 brutto, lecz 3010 zł. 210 zł podwyżki w stosunku do wynagrodzenia minimalnego w roku bieżącym (2800 zł), będzie miało wpływ na wysokość składek ZUS na ubezpieczenie społeczne opłacane przez młode firmy.

Składki ZUS dla nowych firm 2023. Przedsiębiorcy zapłacą 609 zł więcej w skali roku

ZUS dla nowych firm 2022

Źródło: shutterstock.com

ZUS dla nowych firm 2022

Składki ZUS zarówno dla firm z wieloletnim stażem, jak i nowych firm zmieniają się każdego roku. W przypadku składek opłacanych przez nowe firmy, ich wysokość uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które podlega corocznej waloryzacji.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3010 zł brutto spowoduje nieuniknioną podwyżkę składek ZUS dla nowych firm. 

Ile wzrośnie ZUS dla nowych firm w 2022 roku?

Preferencyjne składki ZUS opłacane przez nowo otwarte firmy liczone są od podstawy stanowiącej 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli płaca minimalna w 2022 roku ukształtuje się na poziomie 3010 zł brutto, to podstawa służąca wyliczaniu składki ZUS na 2022 rok wynosić będzie 903 zł brutto.

Wyższe kwoty poszczególnych składek ZUS dla nowych firm, obliczane na podstawie nowego wynagrodzenia minimalnego wynosić będą:

  • składka emerytalna 176,27 zł,
  • składka rentowa 72,24 zł,
  • składka chorobowa 22,12 zł,
  • składka wypadkowa 15,08 zł.
Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2022
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2022Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
903,00 złxxxx zł903,00 zł176,27 zł72,24 zł22,12 zł15,08 złxxxx22,12 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Ukształtowanie się minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku na poziomie 3010 zł oznaczać będzie, że suma składek ZUS społecznych wynosić będzie w 2022 roku 285,71 zł (bez składki na Fundusz Pracy i składki zdrowotnej). Oznacza to wzrost składek społecznych o 19,93 zł brutto w stosunku do 2021 roku (265,78 zł). W skali roku daje to podwyżkę rzędu 239,16 zł. 

Wysoka składka zdrowotna dla młodych firm 2022

Od stycznia zmianie ulegnie również wysokość składki zdrowotnej. Podwyżka nastąpi za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu. Ile wyniesie nowa składka zdrowotna? Wyjaśniamy w artykule ,,Zostaje 9 proc. składki zdrowotnej. Tylko ryczałtowcy i liniowcy zapłacą mniej". 

Płaca minimalnaZUSNiski ZUS