Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

ZUS będzie wzywał na kontrolę telefonicznie

Do Sejmu trafił projekt ustawy zakładający zmiany w sposobie wzywania chorego na kontrolę. ZUS będzie mógł wysłać już nie tylko list polecony, ale również skontaktować się telefonicznie bądź wysłać zawiadomienie pocztą elektroniczną.

Rządowy projekt (o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym), który trafił do Sejmu zakłada, że od nowego roku ZUS będzie miał możliwość wzywania na badanie kontrolne pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim za pośrednictwem telefonu bądź e-maila. Obecnie odbywa się to wyłącznie na podstawie listu poleconego. Należy podkreślić, że proponowane zmiany w żaden sposób nie zwiększą zakresu uprawnień kontrolnych ZUS – czytamy w Gazecie Prawnej.

Jak ZUS zdobędzie numer telefonu?

Projekt zakłada, że ZUS będzie mógł skorzystać z numeru telefonu pracownika bądź jego adresu e-mail, które zostaną mu przekazane przez pracodawcę. Zmiany mają się przyczynić do łatwiejszej kontroli chorego przebywającego na zwolnieniu lekarskim krócej niż 14 dni.

Kiedy trzeba złożyć w ZUS wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego?

Obecnie bowiem zasady nakazujące wysłanie zawiadomienia o badaniu pocztą i czekanie do 14 dni (podwójna awizacja) są w takich przypadkach nieskuteczne. Ponadto projekt zakłada dość kontrowersyjną zmianę, a mianowicie informacje o kontroli ZUS będzie mogił przekazać choremu przez swoich pracowników lub inne upoważnione osoby. Przy czym nie skonkretyzowano, kim one będą.

Bez wynagrodzenia chorobowego

Informacje o faktycznym miejscu pobytu

Projekt dodatkowo wskazuje, że chory będzie miał obowiązek podania lekarzowi wystawiającemu zwolnienie faktycznego miejsca pobytu w czasie choroby. Jeśli natomiast adres ten ulegnie zmianie w trakcie rekonwalescencji, w ciągu trzech dni ubezpieczony będzie zobowiązany zawiadomić o tym płatnika składek oraz ZUS.

Aktualna wysokośc składki chorobowej

Wszystkie proponowane zmiany mają na celu ułatwienie ZUS dotarcie do osób przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz ich kontrolę. ZUS bowiem ponosi duże koszty związane z wypłatą zasiłków chorobowych, dlatego konieczne jest wprowadzenie zaostrzeń, które będą przeciwdziałać nagminnemu korzystaniu ze zwolnień lekarskich.

Katarzyna Rostkowska
Bankier.pl

ZUSKontrola