Pobierz e-pity 2019

Zmiany w podatku PIT w 2015 roku

Iwona Maczalska 28.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Od stycznia 2015 roku spodziewać się możemy wprowadzenia licznych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Cześć z nich została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, inne czekają wyłącznie na podpis prezydenta.


Ulga prorodzinna za 2014 rok w deklaracji PIT składanej w 2015 roku

W rocznych rozliczeniach deklaracji PIT za 2014 rok nastąpią zmiany w rozliczaniu ulgi prorodzinnej. Zmiany dotkną w szczególności podatników wychowujących troje i więcej dzieci i będą polegały na podwyższeniu o 20% kwoty ulgi przysługującej na trzecie i kolejne dziecko oraz przyznanie podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.
 

<< więcej o uldze prorodzinnej za 2014 rok

 

Podatek PIT 2015

Źródło: Thinkstock


Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej za 2014 rok na druku PIT/UZ

Kolejną zmianą, jaka zacznie obowiązywać począwszy od rocznych rozliczeń podatku PIT za 2014 rok będzie możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Nowe przepisy mają na celu udzielenie pomocy rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym.

W celu uzyskania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej złożyć będzie trzeba druk PIT/UZ, który będzie stanowił załącznik do zeznania PIT-36 lub PIT-37.

<< więcej o załączniku PIT/UZ


Płatnik PIT – nowe zasady i terminy przekazywania deklaracji do US i podatnika

Począwszy od rocznych rozliczeń PIT za 2014 rok zastosowanie będą miały nowe terminy i sposoby przekazywania informacji o dochodach zatrudnionych pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy do urzędów skarbowych. Od stycznia bowiem sposób wysyłki informacji do urzędu uzależniony będzie od tego w stosunku do ilu podatników płatnik pełni rolę obliczającego, pobierającego i wpłacającego należną zaliczkę na podatek lub pobierającego zryczałtowany podatek oraz w stosunku do ilu podmiotów dokonuje rocznego obliczenia podatku za ten podmiot.

Jeżeli płatnik będzie chciał bądź będzie zmuszony do wysyłki druków przez internet będzie musiał wysyłać druki podpisane bezpiecznym e-podpisem, za pomocą zaufanego profilu ePUAP.
 

<< więcej o nowych obowiązkach płatnika


Ryczałtowe opodatkowanie usługi cashback

Od stycznia zmianie ulegną również zasady opodatkowania klientów bankowych. Zmiana dotknie w szczególności opodatkowania zwrotu pieniędzy na rzecz klienta w ramach usługi tzw. cashback. W myśl nowych przepisów usługa ta nie będzie już opodatkowana według skali podatkowej, lecz ryczałtowo, podatkiem według stopy 19% - niezależnie od kwoty uzyskanego zwrotu.

<< więcej o zmianach opodatkowania cashback


Nowe zwolnienia z podatku PIT w 2015 roku

W styczniu 2015 roku rozszerzeniu ulegnie również lista czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem PIT. Nowe zwolnienia obejmą wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu, dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwej energii elektrycznej, czy też odszkodowania i zadośćuczynienia wynikające z układów zbiorowych pracy lub innych regulaminów, czy statutów regulujących stosunek pracy.

Podatku dochodowego nie będzie trzeba również płacić od kwot uzyskanych od sądu z tytułu przewlekłości postępowania, otrzymanej odprawy mieszkalnej, czy też świadczenia mieszkaniowego żołnierzy.

 

<< więcej o zwolnieniach z PIT


Dowóz pracowników do pracy organizowany przez pracodawcę bez PIT

Kolejną zmianą, która zacznie obowiązywać z początkiem 2015 roku będzie zwolnienie z opodatkowania dowozów do pracy pracowników. Zwolnieniu jednak będą podlegały jedynie dowozy organizowane przez samego pracodawcę, co oznacza, że transport o który musi zadbać sam pracownik np. zakup biletu, który jest refundowany przez pracodawcę zwolnieniu takiemu nie będzie podlegał.

<< więcej o zwolnieniu z PIT dowozów do pracy


Dodatkowy przychód pracownika za służbowe auto wykorzystywane prywatnie

Zmianie ulegną zasady opodatkowania dodatkowego przychodu pracownika powstałego z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. W myśl nowych zmian wartość nieodpłatnego świadczenia pracownika ustalana będzie kwotowo. Uzależniona ona będzie od pojemności silnika wykorzystywanego samochodu służbowego.
 

<< więcej


Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych 2015

Od stycznia zacznie obowiązywać również ustawa z dnia 21 października 2014 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1478) – zmieniająca zasady opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych CFC. Zmiany skupiają się w szczególności na obowiązku wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19-procentową stawką podatku dochodowego.
 

<< więcej o opodatkowaniu spółek kontrolowanych

 

Kwestie obliczania wartości świadczeń między podmiotami powiązanymi

Nowelizacji ulegną również zasady ustalania powiązań między podmiotami. Wystąpić mogą one między osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, a nie tak jak dotychczas między podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji źródłem powiązań mogą być również spółki osobowe, które do tej pory były wolne od badania rynkowości prowadzonych w ich ramach działań.

Iwona Maczalska,
PIT.pl