Zmiany w PIT a wysokość pensji netto po 1 lipca 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Od 1 lipca 2022 r. stawka PIT została obniżona do 12 %, jednak nie zawsze wpływa to na wysokość pensji. Niektórzy pracownicy są zdziwieni niższym wynagrodzeniem niż przed zmianami? Dlaczego pensje nie wzrosły? Wyjaśniamy.

Zmiany podatkowe towarzyszą nam od stycznia 2022 r. Nowa kwota wolna od podatku, nowe ulgi podatkowe i sporo zamieszania wokół reformy. Niektórzy już dawno zdążyli się pogubić. Niższe podatki, więcej w portfelach Polaków a na kontach niższe przelewy? Wyjaśniamy jak wprowadzone zmiany wpływają na aktualne wynagrodzenia. I dlaczego niektóre wynagrodzenia nie wzrosły.

Kwota zmniejszająca podatek

Po wejściu w życie Polskiego ładu, w związku ze wzrostem kwoty wolnej od podatku wzrosła kwota  zmniejszająca podatek  do 5100 zł w skali całego roku, czyli po 425 zł miesięcznie, a od 1.7.2022 r. w związku w wejściem w życie poprawionych przepisów oraz  obniżką PIT do 12% zmniejszyła się ona do 3600 zł w skali roku, czyli 300 zł miesięcznie. W ramach zmiany, począwszy od 1 stycznia 2023 r., podatnicy będą mieli możliwość składania dokumentu jakim jest PIT-2 u jednego, dwóch lub trzech pracodawców i korzystać z kwoty zmniejszającej podatek nawet w trzech miejscach. Teraz deklaracja ta znacząco wpływa na wysokość pensji netto. Innymi czynnikami wpływającym na wysokość pensji na rękę są płacone składki. 

Zmiany w PIT po 1 lipca 2022 r. a wynagrodzenia netto

Źródło: shutterstock

Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki społeczne

Pomimo zwiększenia kwoty wolnej od podatku, pracownicy muszą nadal zapłacić składkę zdrowotną oraz składki na ubezpieczenia społeczne. W zakresie opłacania ich nic się nie zmieniło.  Przed wypłatą wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek potrącić z pensji pracownika składki na ubezpieczenia społeczne:

  1. emerytalne w wysokości 9,76%,
  2. rentowe w wysokości 1,5%,
  3. chorobowe w wysokości 2,45%,

Łączna ich wysokość wynosi zatem 13,71%.

10 ważnych zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Kwota zmniejszająca podatek i wysokość zaliczek na podatek dochodowy 

W trakcie roku zmieniła się stawka PIT i wraz z nią wysokość kwoty zmniejszającej podatek.   Nie wynosi ona już miesięcznie 425 zł, jak w pierwszej połowie 2022 r., ale 300 zł (12 × 300 zł = 3600 zł.Od 1 lipca 2022 r. pracodawcy nie uwzględniają już ulgi dla klasy średniej w ramach naliczania wynagrodzenia. Ten mechanizm został zlikwidowany. Poniżej prezentujemy różnice w zakresie wynagrodzeń i pokazujemy jak kwota zmniejszająca podatek, obniżka PIT oraz ulga dla klasy średniej wpływa na wynagrodzenie netto pracowników.

» Kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek

Wynagrodzenie netto po zmianach wprowadzonych od 1 lipca 2022 r. 

 

Wynagrodzenie z PIT 12 % z kwotą zmniejszającą podatek

Wynagrodzenie brutto: 

6 000,00 zł

Kwota zmniejszająca podatek: 

Przysługuje

Składka emerytalna (9,76%): 

585,60 zł

Składka rentowa (1,50%): 

90,00 zł

Składka chorobowa (2,45%): 

147,00 zł

Razem składki ZUS

822,60 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 

5 177,40 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 

465,97 zł

Koszty uzyskania przychodu

250,00 zł

Podstawa obliczenia zaliczki: 

4 927,00 zł

Zaliczka na podatek (12%): 

291,24 zł

Zaliczka do urzędu skarbowego: 

291,00 zł

Do wypłaty: 

4 420,43 zł

Źródło: obliczenia własne PIT.pl                                                                                                                                                                  

Wynagrodzenie z PIT 12 % bez kwoty zmniejszającej podatek

Wynagrodzenie brutto: 

6 000,00 zł

Kwota zmniejszająca podatek: 

Nie przysługuje

Składka emerytalna (9,76%): 

585,60 zł

Składka rentowa (1,50%): 

90,00 zł

Składka chorobowa (2,45%): 

147,00 zł

Razem składki ZUS

822,60 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 

5 177,40 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 

465,97 zł

Koszty uzyskania przychodu

250,00 zł

Podstawa obliczenia zaliczki: 

4 927,00 zł

Zaliczka na podatek (12%): 

591,24 zł

Zaliczka do urzędu skarbowego: 

591,00 zł

Do wypłaty: 

4 120,43 zł

 Źródło: obliczenia własne PIT.pl       

Wynagrodzenie netto przed 1 lipca 2022 r. 

Wynagrodzenie z PIT 17 % i ulgą dla klasy średniej

Wynagrodzenie brutto: 

6 000,00 zł

Kwota zmniejszająca podatek: 

Przysługuje

Składka emerytalna (9,76%): 

585,60 zł

Składka rentowa (1,50%): 

90,00 zł

Składka chorobowa (2,45%): 

147,00 zł

Razem składki ZUS

822,60 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 

5 177,40 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 

465,97 zł

Koszty uzyskania przychodu

250,00 zł

Ulga dla pracowników: 

119,41 zł

Podstawa obliczenia zaliczki: 

4 808,00 zł

Zaliczka na podatek (17%): 

392,36 zł

Zaliczka do urzędu skarbowego: 

392,00 zł

Do wypłaty: 

4 319,43 zł

 Źródło: obliczenia własne PIT.pl       

Wynagrodzenie z PIT 17% bez ulgi dla klasy średniej

Wynagrodzenie brutto: 

6 000,00 zł

Kwota zmniejszająca podatek: 

Przysługuje

Składka emerytalna (9,76%): 

585,60 zł

Składka rentowa (1,50%): 

90,00 zł

Składka chorobowa (2,45%): 

147,00 zł

Razem składki ZUS: 

822,60 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 

5 177,40 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 

465,97 zł

Koszty uzyskania przychodu: 

250,00 zł

Podstawa obliczenia zaliczki: 

4 927,00 zł

Zaliczka na podatek (17%): 

412,59 zł

Zaliczka do urzędu skarbowego: 

413,00 zł

Do wypłaty: 

4 298,43 zł

 Źródło: obliczenia własne PIT.pl       

Wynagrodzenie z PIT 17%  ulgą dla klasy średniej bez kwoty zmniejszającej podatek

Wynagrodzenie brutto: 

6 000,00 zł

Kwota zmniejszająca podatek: 

Nie przysługuje

Składka emerytalna (9,76%): 

585,60 zł

Składka rentowa (1,50%): 

90,00 zł

Składka chorobowa (2,45%): 

147,00 zł

Razem składki ZUS: 

822,60 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 

5 177,40 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 

465,97 zł

Koszty uzyskania przychodu: 

250,00 zł

Ulga dla klasy średniej: 

119,41 zł

Podstawa obliczenia zaliczki: 

4 808,00 zł

Zaliczka na podatek (17%): 

817,36 zł

Zaliczka do urzędu skarbowego: 

817,00 zł

Do wypłaty: 

3 894,43 zł

 Źródło: obliczenia własne PIT.pl       

Wynagrodzenie z PIT 17% bez ulgi dla klasy średniej oraz bez kwoty zmniejszającej podatek

Wynagrodzenie brutto: 

6 000,00 zł

Kwota zmniejszająca podatek: 

Nie przysługuje

Składka emerytalna (9,76%): 

585,60 zł

Składka rentowa (1,50%): 

90,00 zł

Składka chorobowa (2,45%): 

147,00 zł

Razem składki ZUS: 

822,60 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 

5 177,40 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 

465,97 zł

Koszty uzyskania przychodu: 

250,00 zł

Podstawa obliczenia zaliczki: 

4 927,00 zł

Zaliczka na podatek (17%): 

837,59 zł

Zaliczka do urzędu skarbowego: 

838,00 zł

Do wypłaty: 

3 873,43 zł

Źródło: obliczenia własne PIT.pl 

Zmiany dla pracowników w PIT od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Polski ŁadWynagrodzeniaPodatek PITKwota wolna od podatkuSkładka zdrowotna