Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w odliczaniu ulgi internetowej w PIT. Jest nowy projekt

Iwona Maczalska

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w zakresie stosowania ulgi internetowej w rocznych rozliczeniach PIT. W myśl zmian usunięte ma być ograniczenie stosowania ulgi tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Zwiększony ma być również limit odliczenia.

» Dla kogo ulga internetowa w 2021 roku?

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk 1381). Projekt zakłada zmianę zasad odliczania wydatków poniesionych na internet w rocznych deklaracjach PIT.

Ulga internetowa do zmiany

Źródło: shutterstock

Ulga internetowa - jak jest?

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów w ramach ulgi internetowejodliczyć można wyłącznie wydatki ściśle związane z użytkowaniem sieci internet za pośrednictwem urządzeń mobilnych tj. telefony komórkowe, czy laptopy. Przy czym odliczenia wydatków dokonać można wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych. Wykorzystanie dwukrotnego limitu odliczenia w PIT, powoduje utratę prawa do ponownego odliczenia ulgi internetowej w przyszłości. To jednak nie wszystko. Ulga intenetowa jest limitowana. Aktualnie podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej kwoty 760 zł.

» Ulga internetowa. Problematyczne pakiety usług

Ulga internetowa - jak ma być?

W myśl zmian zaproponowanych w projekcie ustawy zmienić się ma limit odliczenia w PIT. Aktualnie obowiązujący limit w kwocie 760 zł ma zostać zwiększony do kwoty 2024 zł. To jednak nie wszystko. Projektodawcy proponują usunięcie art. 26 ust. 6h ustawy o podatku PIT który zakłada, że ulgę internetową można odliczać wyłącznie dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Projektodawcy proponują zatem całkowite zniesienie ograniczenia czasowego możliwości stosowania ulgi.

W myśl projektowanych przepisów rozszerzeniu ma ulec również katalog wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi internetowej w PIT. W myśl zmian przedmiotem ulgi mają być również wydatki poniesione na sam zakup sprzętu, który umożliwi korzystanie z sieci internet, a także jego użytkowanie, instalację, rozbudowę, modernizację oraz bieżące utrzymanie.

 

Projek ustawy jest aktualnie w Sejmie. 7 lipca trafił do I czytania na posiedzeniu. 

Odliczenia w PITPIT-37PIT-36Podatek PITRozliczenie roczne