Zmiany w formularzach PIT w 2021

Ewelina Czechowicz

Nowe formularze PIT w 2021, pozwolą odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie Covid-19. Zgodnie z opublikowanym w piątek projektem rozporządzenia Ministerstwo Finansów zostaną zmienione dotychczasowe wzory zeznań podatkowych.  Zmiana dotyczy  zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczą one: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE.

Zmiany w formularzach PIT

W związku ze zmianami w ustawach resort finansów przygotował rozporządzenie, które uaktualnia formularze dotyczące rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany w formularzach  wynikają ze zmian w prawie, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Część rozwiązań zostało wprowadzanych ustawami podatkowymi bądź tzw. ustawami covidowymi. Wprowadzone zmiany w formularzach pozwolą odliczyć darowizny przeznaczone na  przeciwdziałanie COVID-19, które zostały przekazane np. szpitalom jednoimiennym, bądź uwzględnić tzw. ulgę za złe długi.  

formularze pit
Źródło: FORUM

Ulga za złe długi

W zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP dodano sekcję uwzględniającą ulgę na złe długi. Zmiana ta pozwoli na uwzględnienie jej w zeznaniach podatkowych.  Ponadto dla celów rozliczenia tej preferencji utworzono nowy załącznik PIT/WZ.

Darowizna na cele związane z przeciwdziałaniem Covid-19

Zmian w formularzach dokonano również za sprawą przepisów ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. 

Resort finansów przypomniał, że ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT - o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej.  W nowych formularzach podatnicy będą mieć możliwość odliczenia darowizn, które na przeciwdziałanie COVID-19 zostały przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego. Będą również mogli odliczyć darowizny rzeczowe, przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Inną zmianą jest dodanie również w Informacjach Dodatkowych  check-box, informujących o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT. 

Zmiany w składania sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania cen transferowych 

Z uwagi na to że  że ustawą z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych uchylono art. 45 ust. 5a ustawy PIT,  podatnicy nie mają już obowiązku składania sprawozdania w formie załącznika do zeznania podatkowego. Dlatego w nowych formularzach zawarto sekcje informacje dodatkwe, tam podatnik będzie jedynie zaznaczać check-box informujący o złożeniu sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego APA-P. 

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37Odliczenia w PIT1 procent dla OPPUlga na dzieciUlga rehabilitacyjna