Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiana wskaźników podatkowych od 1 marca 2020 roku

Iwona Maczalska 12.02.2020 07:55 (aktualizacja: )

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 roku. Wyższe wynagrodzenie przeciętne w poprzednim kwartale oznacza wzrost niektórych wskaźników ZUS oraz wskaźników podatkowych od 1 marca 2020 roku.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 11 lutego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 roku wyniosło 5198,58 zł.  Wyższe wynagrodzenie przeciętne za IV kwartał 2019 roku, to wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 marca 2020 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

StawkaOkres
5.198,58 złIV kwartał 2019 r.
4.931,59 złIII kwartał 2019 r.
4.839,24 złII kwartał 2019 r.
4.950,94 złI kwartał 2019 r.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
 

 Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za IV kwartał 2019 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 marca 2020 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.
Wynagrodzenie uczniówObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
241,96 zł290,35 zł338,75 zł01.09.2019
246,58 zł295,90 zł345,21 zł01.12.2019
259,93 zł311,91 zł363,90 zł01.03.2020

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

 

Ograniczenie emerytury

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 marca przedstawia poniższa tabela:
 

Ograniczenie emerytury - limity
Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
3.465,66 zł6.436,22 zł01.06.2019
3.387,50 zł6.291,10 zł01.09.2019
3.452,11 zł6.411,07 zł01.12.2019
3.639,01 zł6.758,15 zł01.03.2020

ZUSPłaca minimalna