Zmiana terminu zapłaty składek ZUS 2022. Kod 1, 3, 5, 6 na nowej deklaracji ZUS DRA

Iwona Maczalska

Polski Ład wprowadził zmiany w terminach opłacania składek ZUS i składania deklaracji rozliczeniowych. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób prawidłowo wypełniać nową deklarację ZUS DRA i jaki kod zastosować?

» Luty 2022. Dłuższy termin na zapłatę ZUS, czas na ZUS DRA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowe wersje deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA. Zmiana wzorów druków ZUS jest odpowiedzią na wejście w życie nowej ustawy Polski Ład. W drukach dokonano zmiany niektórych pól – dodano m.in. pola dotyczące formy opodatkowania działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi jednak również kwestia zmiany terminów zapłaty składek ZUS. Jak prawidłowo wypełniać w nowej deklaracji ZUS DRA pole nr 1 w bloku I?

» ZUS DRA 2022. Jak wypełnić deklarację po zmianach Polskiego Ładu

Zmiana terminów zapłaty ZUS a deklaracja ZUS DRA

Źródło: shutterstock

Nowy termin zapłaty ZUS. Jaki kod 1, 3, 5, czy 6 na ZUS DRA?

Płatnicy mają wątpliwości, w jaki sposób uzupełniać pole 1 w bloku I nowej deklaracji ZUS DRA. Jak tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

,, W związku ze zmianą terminów opłacania składek, blok I, pole 01, należy uzupełniać jak poniżej:

1 - dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3 - dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną,

5 - dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,

6 - dla deklaracji składanych do 20. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek”.

Nowe terminy zapłaty składek ZUS 2022

Nowe terminy zapłaty składek ZUS obowiązują od stycznia 2022 roku. Zmienił  się nie tylko ostateczny termin opłacenia składek ZUS, lecz również zasady przekazania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Nowe terminy obejmą prawie wszystkich płatników. Wyjątkiem będą jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, dla których termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca.  W przypadku pozostałych płatników składek, w myśl Polskiego Ładu ostateczny termin zapłaty ZUS będzie zależał od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

  • termin do 15. dnia następnego miesiąca dotyczyć będzie płatników posiadający osobowość prawną (spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia),
  • termin do 20. dnia następnego miesiąca obejmować będzie pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych.

Więcej na ten temat w artykule ,, Luty 2022. Dłuższy termin na zapłatę ZUS, czas na ZUS DRA”.

Składka zdrowotnaZUSPolski ŁadHOT