Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiana czasu letniego na zimowy 2019. Jak obliczyć wynagrodzenie?

Katarzyna Sudaj

W ostatni weekend października nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy. Osoby pracujące w nocy z soboty 26 października na niedzielę 27 października 2019 r. będą pracowały godzinę dłużej. Jak w ich przypadku wyliczyć wysokość wynagrodzenia?

Każdego roku w ostatni weekend października następuje zmiana czasu z letniego na zimowy. W tym czasie musimy pamiętać o przesunięciu naszych zegarków o godzinę do tyłu z 3:00 na 2:00. Osoby, które tą noc spędzą w pracy, przepracują na stanowiskach dziewięć zamiast ośmiu godzin pracy. Co zatem z dodatkowymi nadgodzinami pracownika? Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za ten dodatkowy czas?

Dodatek za pracę w nadgodzinach

Pracownicy, którzy noc z 26 na 27 października 2019 roku spędzą w pracy, przekroczą dozwolony do przepracowania limit godzin. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czas ten nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Pracując zatem 9 godzin, pracownikowi za ostatnią godzinę przysługuje nie tylko samo wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, lecz również dodatek za pracę w nocy.

Wysokość dodatku, w zależności od okoliczności może wynieść 50% lub 100% wynagrodzenia. 100% dodatku do wynagrodzenia przysługuje jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w nocy, niedziele lub święta niebędące dla pracownika dniami pracy. W każdej innej okoliczności pracownikowi należy wypłacić dodatek w wysokości 50%. Ponieważ zmiana czasu pracy następuje w nocy z soboty na niedzielę pracownikowi przysługiwać będzie 100% dodatek za pracę w nocy.

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy

Obliczając wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę w godzinach nocnych nie należy zapominać, że pracownikowi przysługuje również dodatek za świadczenie pracy w godzinach nocnych. Wysokość tego dodatku wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W październiku 2019 roku wysokość dodatku za 1h pracy w nocy wynosi 2,45 zł.

Dodatki za pracę w nocy w 2019 roku
MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20192,56 zł
Luty 20192,81 zł
Marzec 20192,68 zł
Kwiecień 20192,68 zł
Maj 20192,68 zł
Czerwiec 20192,96 zł
Lipiec 20192,45 zł
Sierpień 20192,68 zł
Wrzesień 20192,68 zł
Październik 20192,45 zł
Listopad 20192,96 zł
Grudzień 20192,81 zł

Źródło: opracowanie własne/ PIT.pl

Sprawdź wysokości dodatków za pracę w nocy w 2019 roku

 

Kiedy praca w godzinach nocnych?

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Wymiar czasu pracyPłaca minimalna