Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Zmiana czasu letniego na zimowy 2018. Jak obliczyć wynagrodzenie?

Katarzyna Sudaj 26.10.2018 08:20 (aktualizacja: )

W ostatni weekend października nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy. Osoby pracujące w nocy z soboty 27 października na niedzielę 28 października będą pracowały godzinę dłużej. Jak w ich przypadku wyliczyć wysokość wynagrodzenia?

Każdego roku w ostatni weekend października następuje zmiana czasu z letniego na zimowy. W tym czasie musimy pamiętać o przesunięciu naszych zegarków o godzinę do tyłu z 3:00 na 2:00. Osoby, które tą noc spędzą w pracy, przepracują na stanowiskach dziewięć zamiast ośmiu godzin pracy. Co zatem z dodatkowymi nadgodzinami pracownika? Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za ten dodatkowy czas?

Dodatek za pracę w nadgodzinach

Pracownicy, którzy noc z 27 na 28 października spędzą w pracy, przekroczą dozwolony do przepracowania limit godzin. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czas ten nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Pracując zatem 9 godzin, pracownikowi za ostatnią godzinę przysługuje nie tylko samo wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, lecz również dodatek za pracę w nocy.

Wysokość dodatku, w zależności od okoliczności może wynieść 50% lub 100% wynagrodzenia. 100% dodatku do wynagrodzenia przysługuje jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w nocy, niedziele lub święta niebędące dla pracownika dniami pracy. W każdej innej okoliczności pracownikowi należy wypłacić dodatek w wysokości 50%. Ponieważ zmiana czasu pracy następuje w nocy z soboty na niedzielę pracownikowi przysługiwać będzie 100% dodatek za pracę w nocy.

[aktualizacja 08.11.2018]: Uwaga! W środę 07.11.2018r. Sejm przyjął ustawę ustanawiającą poniedziałek 12 listopada 2018 roku świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. Nowe święto zmusza nas do ponownego przeliczenia wskaźników kadrowych na listopad 2018 r. 

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy

Obliczając wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę w godzinach nocnych nie należy zapominać, że pracownikowi przysługuje również dodatek za świadczenie pracy w godzinach nocnych. Wysokość tego dodatku wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W październiku 2018 roku wysokość dodatku za 1h pracy w nocy wynosi 2,28 zł.

Dodatki za pracę w nocy w 2018 roku
MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20182,50 zł
Luty 20182,63 zł
Marzec 20182,39 zł
Kwiecień 20182,63 zł
Maj 20182,63 zł
Czerwiec 20182,50 zł
Lipiec 20182,39 zł
Sierpień 20182,39 zł
Wrzesień 20182,63 zł
Październik 20182,28 zł
Listopad 20182,63 zł
Grudzień 20182,76 zł

Źródło: opracowanie własne/ PIT.pl

Sprawdź wysokości dodatków za prace w nocy w 2019 roku

 

Kiedy praca w godzinach nocnych?

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Wymiar czasu pracy