Zawieszenie działalności gospodarczej. Czy należy składać PIT?

Iwona Maczalska

Roczne rozliczenie podatkowe PIT 2023 muszą złożyć wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Czy zwoleniu z rozliczenia podlega zawieszenie działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem czy opodatkowani na zasadach ogólnych muszą obowiązkowo rozliczyć się z fiskusem. Czas na rozliczenie uzyskanych w 2022 roku dochodów (przychodów) czy poniesionych strat, mają do 2 maja 2023 roku. Czy przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku nie uzyskali ani złotówki z działalności gospodarczej również muszą złożyć odrębny PIT?

Zerowy PIT - dla kogo?

Źródło: shutterstock

Brak obrotów / zawieszenie firmy. Co z PIT?

Okazuje się, że nieuzyskanie przychodu z działalności gospodarczej, nie zwalania podatnika z obowiązku złożenia zerowej deklaracji PIT. Tak informuje Ministerstwo Finansów. Na pytanie podatnika ,,Czy mam obowiązek złożyć „zerowe” zeznanie roczne jeżeli przez cały rok podatkowy miałem zawieszoną działalność gospodarczą i nie osiągnąłem żadnych dochodów z działalności gospodarczej?” – odpowiedziało ,, Tak. Jeśli nie uzyskałeś dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej z powodu jej zawieszenia lub braku obrotów masz „otwarte” źródło przychodów i obowiązek wykazania ich wielkości „0” w zeznaniu podatkowym”.

Zerowy PIT przy działalności gospodarczej

Źródło: epity

Rozliczenie zerowych dochodów (przychodów) przedsiębiorcy jest bardzo ważne. W przypadku np. deklaracji PIT-36 (zasady ogólne) oraz PIT-36L (podatek liniowy) automatycznie do zeznania dołączany jest bowiem załącznik PIT/B. Nie ma przy tym znaczenia, czy są tam wskazane kwoty równe zeru, czy większe. Dla urzędu skarbowego zerowa deklaracja jest równoznaczna z rozliczeniem prowadzonej w 2022 roku działalności gospodarczej. 

Zerowy PIT/B - załącznik do druku PIT-36 i PIT-36LZerowy PIT-28
PIT/B zeroPIT-28 zero

Źródło: deklaracja przygotowana przez program e-pity

Zerowy PIT z działalności gospodarczej przez internet

Przedsiębiorcy nie znajdą wstępnie przygotowanego PIT w usłudze Twoj e-PIT. Muszą rozliczyć się samodzielnie bądź korzystając z komerycyjnych programów. Redakcja PIT.pl poleca program e-pity, który podpowie Ci, w którym miejscu wpisać zerowe dochody (przychody) z działalności gospodarczej. Program można pobrać poniżej:

 

PIT-36PIT-37PIT-28Rozliczenie roczne