Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zerowy PIT dla młodych poniżej 26 roku życia - wyższy limit przychodów w 2020 roku

Iwona Maczalska

Osoby młode do ukończeniu 26 roku życia mogą skorzystać z tzw. ulgi ma młodych. Aby skorzystać z zerowej stawki PIT w 2020 roku muszą jednak spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest limit przychodów, który w 2020 roku jest wyższy od limitu w roku 2019.

» Zerowy PIT dla młodych - kto może skorzystać?

Ulga dla osób młodych, do ukończenia 26 roku życia obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. Rok ten był specyficzny dla rozliczania tej ulgi. Ponieważ tzw. zerowy PIT został wprowadzony w trakcie 2019 roku, obowiązywał wyłącznie przez pięć miesięcy 2019 roku. Miało to wpływ m.in. na obniżenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi. Ile będzie wynosił limit w 2020 roku? Czy zmieniły się zasady korzystania z ulgi dla młodych?

Zerowy PIT dla młodych 2020

Źródło: shutterstock.com

Zerowy PIT dla młodych na niezmienionych zasadach w 2020 roku

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ulgi dla młodych będą mogły zrobić to na tych samych zasadach, co w roku ubiegłym. Przepisy prawa regulujące tą preferencję nie uległy bowiem zmianie. Oznacza to, że podobnie jak w roku ubiegłym ulga skierowana jest wyłącznie do osób młodych, do ukończenia 26 roku życia. Co więcej zwolnienie z podatku PIT dotyczy wyłącznie przychodów uzyskiwanych na podstawie:

  1. Umowy o pracę (tzw. stosunek pracy),
  2. Pracy nakładczej,
  3. Spółdzielczego stosunku pracy,
  4. Umów zlecenia.

Oznacza to, że zwolnieniu z PIT nie podlegają m.in.: umowy o dzieło, studenckie umowy stażowe, umowy o praktyki absolwenckie, czy też wszelkiego rodzaju zasiłki (chorobowe, macierzyńskie czy skierowane do osób bezrobotnych).

» Wzór oświadczenia na zerowy PIT dla młodych poniżej 26. roku życia

Ulga dla młodych 2020 - wyższy limit przychodów

Osoby młode w 2020 roku będą mogły zarobić więcej i nie utracą prawa do skorzystania z zerowej stawki podatku PIT. Od 1 stycznia 2020 roku (w odniesieniu do przychodów, które zostały uzyskane od tego dnia) – roczny limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł. Oznacza to wzrost limitu o 49.891,33 zł w stosunku do roku bieżącego. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

 

Limit obowiązujący w 2019 roku

Limit obowiązujący w 2020 roku

Ulga dla młodych – limity przychodów

35.636,67 zł

85.528,00 zł

 

 

Przychody w 2019 roku

Przychody w 2020 roku

Ulga dla młodych – jakich przychodów dotyczy?

Uzyskane w okresie sierpień-grudzień 2019 roku

Uzyskane w okresie styczeń – grudzień 2020 roku

Źródło PIT.pl (Opracowanie własne)

 

Wspólne rozliczenie PIT małżonków - jaki limit przychodów?

Wątpliwości budzi limit dochodów w przypadku wspólnego rozliczania zeznania PIT małżonków. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w wydanym przez siebie objaśnieniu ,,W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (ulga „nie przechodzi” na następny rok podatkowy).

Bez PIT dla młodychPodatek PITRozliczenie roczne