Pobierz e-pity 2019

Zerowa deklaracja PIT za 2014 rok

Piotr Szulczewski 29.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Zdarza się, że podatnik nie uzyskuje przychodów. Czy w takim przypadku trzeba złożyć deklarację roczną PIT? Zdarza się, że jest to obowiązkowe.

Złożenie deklaracji zerowej może być konieczne, jeżeli podatnik deklarował wcześniej uzyskiwanie przychodów z jakiegoś tytułu. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zlikwidowały przedsiębiorstwa, a których działalność nie przynosi dochodów. Dotyczy to zarówno osób prowadzących firmę jak i osób, które jej prowadzenie zawiesiły.

Deklaracja zerowa nie jest natomiast obowiązkowa, jeżeli podatnik zakończył w latach poprzednich działalność zarobkową, np. w roku 2013 zarabiał na umowie o pracę lub uzyskiwała zarobki ze sprzedaży udziałów lub akcji, a w roku 2014 takich dochodów już nie posiadał.

 

Zerowa deklaracja PIT 2014
Źródło: Thinkstock

Kwota wolna od podatku a roczny PIT

W polskim systemie podatkowym zarobki do wysokości 3091 zł, pochodzące ze źródeł opodatkowanych według skali podatkowej (18%, 32%) należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT. Ta sama zasada dotyczy również kwot opodatkowanych liniowo lub ryczałtem. Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik zarobił 1 zł, 1000 zł, czy 10.000 zł – każdą z tych kwot należy rozliczyć.

Wyjątkiem od powyższej zasady są tzw. kwoty zwolnione z podatku. Jeżeli podatnik zarobił wyłącznie takie kwoty, które pozostają zwolnione (np. w roku 2014 otrzymał jedynie odszkodowanie zwolnione z podatku) lub nie podlegają w ogóle opodatkowaniu (np. w 2014 r. sprzedał jedynie nieruchomość po okresie 8 latach od jej nabycia), to deklaracji podatkowej nie trzeba składać.

Zarobki dzieci

Jeżeli w roku 2014 rodzic nie zarabiał, ale zarobki osiągało jego małoletnie dziecko, to co do zasady zarobki takie należy doliczyć do zarobków rodzica. W takim przypadku rodzic obowiązkowo złożyć musi zeznanie podatkowe, wykazując w nim wyłącznie wynagrodzenie małoletniego.

Stratę wykaż w rocznym PIT

O ile podatnik porówna przychody i koszty ich uzyskania, to różnica tych kwot stanowi albo dochód, albo stratę podatkową (ewentualnie może ona być równa zero złotych).

Jeżeli wystąpił przychód, to znaczy że trzeba go wykazać i złożyć roczne zeznanie podatkowe. Koszty uzyskania przychodu można, choć nie trzeba wykazać. Jeżeli podatnik poniósł w roku podatkowym wyłącznie koszty, to co do zasady powinien złożyć zeznanie roczne – wykazanie straty jest bowiem korzystnym dla niego działaniem, pozwalającym mu rozliczać ją przez kolejne 5 bezpośrednio następujących lat podatkowych.

 

Dochody zagraniczne – deklaracja zerowa

W przypadku zarobków uzyskiwanych wyłącznie za granicą nie ma obowiązku składać zeznania podatkowego w Polsce. Dotyczy to sytuacji, gdy z państwem uzyskiwania zarobku zawarta jest umowa zwalniająca z opodatkowania zarobków zagranicznych. W przypadku natomiast, gdy zarobki z zagranicy opodatkowuje się zarówno w Polsce jak i za granicą, a podwójnego opodatkowania unika się za pomocą tzw. wyłączenia z progresją, wówczas należy w Polsce złożyć deklarację podatkową. Nie ma wówczas znaczenia, czy zarobek pochodzi jedynie z kraju obcego, czy też był uzyskiwany w obu krajach.

Deklaracja zerowa by uniknąć kary

Czasami deklaracja zerowa bywa metodą na uniknięcie kary za opóźnienia w składaniu zeznań podatkowych. Jeżeli podatnik nie jest świadomy, jakiej dokładnie wysokości przychody osiągnął lub koszty poniósł, lepsze będzie złożenie deklaracji PIT z przybliżonymi zarobkami lub złożenie jej podając kwoty zerowe, które następnie, jak najszybciej zostaną skorygowane wartościami właściwymi. Takie przypadki zdarzają się szczególnie w przypadku składania zeznań PIT na ostatnią chwilę, np. dnia 30 kwietnia 2015 r.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl