Zasiłki rodzinne 2023/2024. Problematyczne kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku

Iwona Maczalska

Rodzice potrzebujący wsparcia finansowego mogą jak co roku skorzystać z zasiłków rodzinnych. Aby jednak je uzyskać, należy spełnić warunki związane m.in. z kryterium dochodowym. Ono niestety nie było waloryzowane od wielu lat, co stanowi duży problem dla rodziców. Jakie kryterium dochodowe będzie obowiązywało na okres zasiłkowy 2023/2024? Co się dzieje w przypadku jego przekroczenia?

» Zasiłki rodzinne i dodatki na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. Wnioski dostępne od 1 lipca

Rodzic bądź opiekun prawny może ubiegać się o wypłatę zarówno zasiłków rodzinnych, jak i dodatków do zasiłków. Prawo do zasiłków determinowane jest m.in. kryterium dochodowym, które niestety od wielu lat nie było waloryzowane. Jakie zasiłki rodzinne są wypłacane oraz ile wynosi kryterium dochodowe?

Zasiłki rodzinne - kryterium dochodowe 2023/2024

Źródło: shutterstock

Zasiłki rodzinne 2023/2024

1 listopada zacznie się nowy okres zasiłkowy. Rodzice chcący skorzystać z zasiłków muszą złożyć stosowny wniosek. Wnioski można składać już od 1 lipca na następujące zasiłki rodzinne:

  • Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat – 95 zł miesięcznie,
  • Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł miesięcznie,
  • Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł miesięcznie.

Listę wszystkich aktualnie dostępnych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami poznasz na stronie,,Zasiłki rodzinne 2022/2023 - kwoty obowiązujące od 1 listopada 2022 do 31 października 2023".

 

Kryterium dochodowe bez zmian od wielu lat

Kryterium dochodowe, które wpływa na prawo do zasiłków rodzinnych jest problematyczne dla wielu rodzin. Jej bowiem wysokość od dawien dawna nie była waloryzowana. Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ,, Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł”.

Warto przy tym podkreślić, że przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (a więc 2022 rok) oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku  ubiegania się o wypłatę Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego kryterium dochodowe wynosi 764 zł (na osobę w rodzinie).

W przypadku natomiast Funduszu alimentacyjnego – świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

 

Przekroczenie progu dochodowego. Co dalej?

Wiele rodzin martwi się o przekroczenie progu dochodowego, co aktualnie nie dzieje się rzadko. Rodziny takie nie tracą automatycznie prawa do zasiłku. Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje bowiem tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Jak tłumaczy MPiPS ,,Według tego mechanizmu, przekroczenie  kryterium  dochodowego  przez rodzinę  ubiegającą się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie oznacza wykluczenia jej z systemu świadczeń rodzinnych, ale rodzina ta może otrzymać świadczenia, o które się ubiega odpowiednio pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego (tj. odpowiednio 674 zł lub 764 zł) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny, o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny”.

ZasiłkiZUS