Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zarobki dziecka w 2019 roku a prawo do ulgi prorodzinnej 2020

Iwona Maczalska 28.02.2020 08:30 (aktualizacja: )

Rodzice, których dzieci w 2019 roku wykonywały pracę zarobkową, muszą liczyć się z utratą prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej w rocznych rozliczeniach PIT w 2020 roku. Prawo do ulgi na dziecko uzależnione jest m.in. od wysokości uzyskanego przez dziecko dochodu oraz wieku dziecka.

<< Ulga prorodzinna 2019 na dziecko w przypadku rozstania rodziców

Rodzice dzieci, które podejmowały pracę w zeszłym roku, w rozliczeniu podatkowym 2020 staną niejednokrotnie przed dylematem, czy mogą odliczyć ulgę prorodzinną na swoje – już zarabiające dziecko. Okazuje się, że na prawo do skorzystania z ulgi ma wpływ nie tylko sama wysokość uzyskanych zarobków, lecz także wiek dziecka.         

Dziecko małoletnie bez limitu zarobków

W przypadku dziecka małoletniego, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia sytuacja jest jasna. Dochody małoletnich dzieci w żaden sposób nie ograniczają prawa do ulgi prorodzinnej. Nie ma tu znaczenia, czy zarobki dziecka uzyskane w 2019 roku były wysokie, czy też symboliczne.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Jeżeli rodzic spełnia warunki do skorzystania z ulgi, to bez względu na wysokość dochodu małoletniego nic nie stoi na przeszkodzie, by taką ulgę rozliczył.

Dziecko pełnoletnie a ulga prorodzinna w PIT rodziców

Zupełnie odmienna sytuacja występuje w przypadku uzyskiwania dochodu przez dziecko pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 18 rok życia zobowiązane są bowiem do samodzielnego rozliczenia. Warto mieć na uwadze, że ulga prorodzinna na osoby pełnoletnie przysługuje wyłącznie do momentu ukończenia przez nie 25 roku życia.

Ile mogło dorobić dziecko w 2019 roku, by rodzic nie stracił prawa do ulgi prorodzinnej 2020?

Ustawodawca dokładnie określił kwotę dochodów, jaką może uzyskać dziecko by rodzic nie utracił prawa do zastosowania ulgi prorodzinnej. Aktualnie kwota ta wynosi 3089 zł rocznie i dotyczy ona dochodów podlegających opodatkowaniu przede wszystkim na zasadach ogólnych, a wiec w szczególności z umowy o pracę, umów o dzieło, czy też zleceń.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie dochody dziecka podlegają zaliczeniu do wskazanego limitu. Wyłączeniu podlegają m.in. dochody ze zbycia nieruchomości, a także drobne umowy zlecenia w kwocie nieprzekraczającej 200 zł.

Dochody dziecka pozbawiające prawa do ulgi prorodzinnej

Są źródła dochodów dziecka, które nawet w przypadku nieprzekroczenia limitu 3089 zł całkowicie pozbawiają prawa do ulgi. Mowa tu działalności gospodarczej prowadzonej przez dziecko i opodatkowanej:

  1. podatkiem liniowym,
  2. podatkiem tonażowym,
  3. kartą podatkową,
  4. ryczałtem ewidencjonowanym.

Powyższe formy opodatkowania działalności gospodarczej automatycznie pozbawiają rodzica prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej – bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Limit 3089 zł - kwota netto czy brutto

Wątpliwości budzi kwota limitu 3089 zł. Wielu użytkowników pyta, jak liczyć dochody dziecka, czy jest to kwota netto, czy może kwota brutto. Kwota 3089 zł nie jest ani kwotą netto ani brutto. 3089 zł to roczna suma uzyskanych przez dziecko dochodów przed opodatkowaniem, a po odliczeniu ewentualnych kosztów uzyskania przychodów. Jest to dochód, czyli przychód minus koszty. 

Ulga na dzieciOdliczenia w PITRozliczenie rocznePIT-37PIT-36HOT