Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga prorodzinna 2019 na dziecko w przypadku rozstania rodziców

Iwona Maczalska 26.02.2020 09:10 (aktualizacja: )

W 2020 roku podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy mają możliwość rozliczenia ulgi prorodzinnej w swoim zeznaniu PIT. Wiele wątpliwości budzi kwestia, czy ulgę tą można rozliczyć również po rozstaniu, rozwodzie rodziców oraz rozliczyć na dziecko z poprzedniego związku.

<< Jak otrzymać pełny zwrot ulgi na dzieci z Twój e-PIT?

Ulga prorodzinna (tzw. ulga na dzieci) jest jedną z najpopularniej odliczanych ulg wśród podatników. Choć od wielu lat występuje w niezmienionej formie – nadal rodzi wiele wątpliwości w trakcie sezonu rozliczeń PIT. Wielu użytkowników pyta, czy ulgę tą można rozliczyć w przypadku rozstania rodziców, oraz czy można pobierać ją na dziecko z poprzedniego związku.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Ulga prorodzinna z poprzedniego małżeństwa nie przepada

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ulgi prorodzinnej ma prawo skorzystać podatnik, który w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Oznacza to, że aby skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko opiekun musi sprawować władzę rodzicielską (pełną lub ograniczoną) nad dzieckiem, bądź zaadoptować dziecko drugiego współmałżonka.

Małżonkowie mogą odliczyć ulgę prorodzinną na dzieci z poprzednich związków - posiadając nad nimi władzę rodzicielską i wychowując te dzieci. Należy jednak pamiętać, by kwota ulgi na dziecko z poprzedniego małżeństwa była wykazana w załączniku PIT/O i na formularzu PIT-37 po stronie współmałżonka, który faktycznie wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka, pełnił funkcję opiekuna prawnego bądź sprawował nad nim opiekę na podstawie wyroku sądu.

Rodzice po rozstaniu / rozwodzie – sposób dzielenia ulgi prorodzinnej

Rodzice wychowujący dziecko po rozstaniu mogą uzgodnić pomiędzy sobą zasady rozliczania w danym roku ulgi prorodzinnej. W efekcie ulgę prorodzinną może w całości rozliczyć jeden z nich, bądź oboje – po ustalonej przez nich części. Kluczowe znaczenie ma nadal kwestia wychowywania dziecka przez jednego z rodziców, bądź przez obojga z nich. Prawo do odliczenia ulgi nie przysługuje bowiem rodzicowi, który wyłącznie wypłaca na rzecz dziecka zasądzone przez sąd alimenty, a nie uczestniczy w jego wychowywaniu (wyrok WSA we Wrocławiu z 13.10.2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1108/15). Oznacza to, że samo wykazanie, że jest się rodzicem posiadającym władzę rodzicielską i wypełniającym z tego tytułu obowiązek alimentacyjny nie jest wystarczające.

Podział ulgi prorodzinnej bez porozumienia rodziców

Zdarza się, że rodzice nie dochodzą do porozumienia w kwestii kwoty podziału ulgi prorodzinnej, a nie chcą dokonywać odliczenia ulgi w równych częściach. Brak porozumienia co do proporcji ulgi prorodzinnej powoduje, że ulgę tą należy obligatoryjnie rozliczyć w częściach równych dla każdego z rodziców. Nie ma przy tym znaczenia, czy matka dziecka i ojciec dziecka wychowują dziecko w tym samym wymiarze godzinowym. Nawet jeśli jedno z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w weekendy, ferie i wakacje – również posiada prawo do odliczenia połowy kwoty ulgi prorodzinnej w swoim zeznaniu PIT (Dyrektor KIS, wyrok z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. 0111-KDIB2-2.4011.30.2017.2.BF).

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37Odliczenia w PITHOT