Zaniechania poboru podatku PIT od programu „Erasmus+" oraz „Europejskiego Korpusu Solidarności”

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów pracuje nad wydaniem rozporządzenia, dzięki któremu stypendyści programu „Erasmus+” oraz wolontariusze programu „Europejski Korpusu Solidarności” nie zapłacą podatku od otrzymanych w ramach tych programów świadczeń.

Zaniechanie poboru podatku od stypendiów, w ramach różnych edycji programu „Erasmus+”, zostanie uregulowane w jednym rozporządzeniu.

Ministerstwo Finansów pracuje nad wydaniem rozporządzenia, dzięki któremu stypendyści programu „Erasmus+” na lata 2014-2020 i 2021-2027 oraz wolontariusze programu „Europejski Korpusu Solidarności” na lata 2018-2020 i 2021-2027, nie zapłacą podatku od otrzymanych w ramach tych programów świadczeń.

Zaniechania poboru podatku PIT od stypendiów z programu „Erasmus+ oraz wsparcia finansowego z programu „Europejski Korpus Solidarności”

Źródło: shutterstock

Rozporządzenie obejmie dochody (przychody) uzyskane z tych programów począwszy od 2021 r. aż do końca realizacji tych programów.

Dotyczy także stypendiów otrzymywane w ramach edycji programu „Erasmus+” na lata 2014-2020, w zakresie dochodów (przychodów) uzyskanych w latach 2022-2023 r.

Wydanie rozporządzenia zwolni podmioty wypłacające ww. stypendia i wsparcie finansowe z obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 za 2021 r.

Stypendia z programu „Erasmus+” na lata 2014-2020 otrzymane do końca 2021 r. są objęte zaniechaniem poboru podatku na podstawie rozporządzenie z 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” (Dz. U. poz. 2114).

Link do projektu rozporządzenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu „Europejski Korpus Solidarności”

Źródło: MF

 

Podatek PIT