Za styczeń 2019 zapłać wyższe składki ZUS

Katarzyna Sudaj 07.02.2019 08:43 (aktualizacja: )

W ustawowym terminie do 10 lutego osoby prowadzące własną działalność powinny opłacić składki ZUS za styczeń. Po raz pierwszy w nowej kwocie po podwyżce z 2019 roku. Nawet 1316,97 zł.

Co zrobić, gdy ZUS odrzucił dokumenty rozliczeniowe za styczeń w starej wersji Płatnika?

Przedsiębiorcy prowadzący własną firmę, bez zatrudniania pracowników, mają obowiązek do 10. dnia kolejnego miesiąca opłacić należności z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS. W tym roku 10 lutego wypada w niedzielę, więc najpóźniej w poniedziałek 11 lutego 2019 r. właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych powinni opłacić składki za samych siebie w nowej wysokości. Po podwyżce z początku 2019 roku suma tych składek może wynieśc nawet 1316,97 zł. Poszczególne kwoty wynoszą:

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2019
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2019Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2859,00 zł3803,56 zł2859,00 zł558,08 zł228,72 zł70,05 zł47,75 zł342,32 zł70,05 zł

1246,92 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1316,97 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

Źrodło: Opracowanie własne PIT.pl

Wysokość odliczenia składek ZUS

Nowe wyższe składki zapłacą także firmy korzystające z dwuletniego okresu dla nowopowstałych firm, które opłacają niższy, preferencyjny ZUS.

Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2019
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2019Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
675,00 zł3803,56 zł675,00 zł131,76 zł54,00 zł16,54 zł11,27 zł342,32 zł16,54 zł

Źrodło: Opracowanie własne PIT.pl

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2019 r.: 2250,00 zł).

  

555,89 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

539,35 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

Jak wyliczyć składkę na mały ZUS uzależniony od wysokości przychodu?

ZUSNiski ZUSRozliczenie roczneHOT