Wyższy limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku

Katarzyna Sudaj

W związku z podwyżką płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 roku, również osoby zarobkujące w ramach działalności nierejestrowanej mogą uzyskać wyższe przychody bez konieczności zakładania firmy.

Wyższy limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku
Źródło: shutterstock.com

Niemal każdy uzyskany przychód trzeba rozliczyć podatkowo, jednak nie zawsze działalność mająca znamiona gospodarczej, podlega natychmiastowej rejestracji jako firma osoby fizycznej. Przypomnijmy, że od 2018 roku funkcjonuje działalność nierejestrowana, czyli wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

» Działalność gospodarcza - kiedy trzeba rejestrować?

Drugi warunek to brak wykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Nowy miesięczny limit przychodu dla działalności nierejestrowanej na 2021 rok

W związku z coroczną zmianą wysokości płacy minimalnej, zmieniał się też miesięczny limit przychodu dla działalności nierejestrowanej:

Limit działalności nierejestrowanej
Od 30.04.2018 r. – 31.12.2018 r.1050 zł przychodu miesięcznie
2019 r.1125 zł przychodu miesięcznie
2020 r.1300 zł przychodu miesięcznie
2021 r.1400 zł przychodu miesięcznie

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Limit obliczać należy dla miesięcy kalendarzowych, a nie dla okresu 30 dni prowadzenia aktywności zawodowej nierejestrowanej. W przypadku, gdy działalność tego rodzaju rozpoczyna się w trakcie miesiąca – limit przysługuje na cały miesiąc.

Działalność nierejestrowanaPłaca minimalna