Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyższe zasiłki dla osób bezrobotnych od 1 czerwca 2023 roku

Iwona Maczalska

1 czerwca 2023 roku wzrośnie kwota zasiłku dla osób bezrobotnych. Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych po podwyżce? 

» Zasiłki dla osób bezrobotnych 2023

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 1 czerwca każdego roku kwota zasiłku dla bezrobotnych ulega waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacji nie dokonuje się zatem jedynie w przypadku, gdy średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Zasiłki dla bezrobotnych od 1 czerwca 2023

Źródło: FORUM

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2023 roku

Z uwagi na to, że zanotowano wzrost cen, wysokość zasiłków od 1 czerwca ulegnie zwiększeniu. Świadczenie to będzie wynosiło:

  • 1491,90 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
  • 1171,60 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Przypominamy, że obecnie kwoty te wynoszą 1304,10 zł i 1024,10 zł (brutto).

 

Wysokość zasiłku a staż pracy osoby bezrobotnej

Należy podkreślić, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy staż pracy wynosi do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi 120 %.

 

Maksymalny okres pobierania zasiłku

Osoba bezrobotna nie może pobierać zasiłku bez końca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba bezrobotna może otrzymywać zasiłek w okresie od 180 do 365 dni.

ZasiłkiFormy zatrudnienia