Wyższe koszty podatkowe i niższy 17% PIT od października znacząco skomplikuje pracę kadr

Piotr Szulczewski 24.07.2019 11:07 (aktualizacja: )

Na stronach Ministerstwa Finansów widnieje już informacja, że nowe przepisy w sprawie stawki PIT oraz kosztów podatkowych wejść w życie mają już od 1 października 2019 r. To wcześniej niż w projekcie ustawy, którego dostępna wersja wskazuje jako datę wejścia w życie – 1 stycznia 2020 r. Kadry będą miały spory problem, by w tak krótkim czasie uporać się ze zmianami zaliczek na podatek oraz wprowadzić prawidłowe wyliczenia w deklaracjach rocznych.

W projekcie zmian prawa dostępnym w rządowym centrum legislacyjnym jako datę zmiany przepisów wskazano 1 stycznia 2020 r.
Tymczasem Ministerstwo Finansów chwali się, że zmiana wejdzie w życie już 1 października 2019 r.  To dobrze – bo wielu podatników na zmianach zyska, niemniej przedsiębiorcy i księgowi już dziś mogą być pewni kłopotów przy wyliczeniach podatkowych.

Od 1 sierpnia 2019 r. zmianie ulegają bowiem zasady wyliczeń PIT dla młodych, gdzie może się okazać niezbędnym przyjmowanie oświadczeń od zatrudnionych. Powstają również pytania o wynagrodzenia za okres sprzed 1 sierpnia. Obecnie kolejne problemy będą dotyczyły rozliczeń po 1 sierpnia.

Problem pojawia się w zakresie tego, czy nowe koszty stosować do wynagrodzeń wypłaconych czy należnych począwszy od 1 października oraz czy wynagrodzenia należne od tej daty a za okres wcześniejszy – powinny być rozliczane według nowych zasad. Te same pytania dotyczą wyliczeń nowej stawki podatku.

Zmianie ulegają również zasady ustalania kwoty wolnej a to u wielu księgowych kolejny program szczególnie, jeśli wyliczeń dokonują samodzielnie lub programem, który nie posiada jeszcze aktualizacji w tym zakresie.

Powyższe zmiany idą w parze z wprowadzanymi już wcześniejszymi nowelizacjami zmianami w przepisach co do poboru zaliczek na podatek ze stosunku pracy i umów pokrewnych za miesiąc przekroczenia 17% stopy podatku i przejścia na 32% podatek oraz co do rozliczenia zaliczki za okres, w którym otrzymano oświadczenie o rezygnacji z podwyższonych kosztów autorskich. Zasada wyliczenia jest znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie – w trakcie miesiąca trzeba będzie wyliczać wynagrodzenie w I i II przedziale skali podatkowej i pobierać zaliczki proporcjonalnie:

  • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

Szybciej dla obywateli – trudniej z prawidłowym wyliczaniem

Regułą dobrej legislacji podatkowej pozostaje wprowadzanie  zmian w podatku dochodowym raz do roku – z dniem 1 stycznia. Zmiany korzystne dla podatników co prawda można wprowadzać w trakcie roku, niemniej utrudnia to bezpieczne ustalanie wynagrodzeń i pewność o wyliczenia podatkowe. Ten rok księgowi i doradcy podatkowi z pewnością zaliczą do interesujących i pracochłonnych.

Twój e-PITPodatek PITPIT-11