Młody pracownik musi złożyć oświadczenie, aby skorzystać z zerowego PIT w 2019 roku

Katarzyna Sudaj 27.06.2019 08:47 (aktualizacja: )

W projekcie ustawy zwalniającym dochody młodych osób poniżej 26. roku życia z opodatkowania podatkiem dochodowym zapisano pewien warunek. Aby skorzystać z zerowego PIT już 1 sierpnia 2019 roku konieczne jest oświadczenie podatnika.

» Pobierz wzór oświadczenia młodego pracownika poniżej 26 r. ż. dla zerowego PIT

25 czerwca rząd przyjął projekt ustawy o zerowym PIT dla młodych. Ulga podatkowa „bez PIT dla młodych” ma zacząć obowiązywać 1 sierpnia 2019 roku. Dzięki temu dochody z tytułu umów o pracę i umów zlecenie będą zwolnione z podatku dochodowego:

  • do limitu 35.636,67 zł w 2019 roku,
  • do pełnego limitu 85.528,00 zł w 2020 roku.

Oświadczenie pracownika wymagane w 2019 roku. W 2020 już niepotrzebne

Aby jednak już od sierpnia młoda osoba przed 26. r.ż. mogła dostać wyższe wynagrodzenie, bez pomniejszenia o comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, musi złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

[aktualizacja 24.07.2019 r.]: Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 roku

W art.5 pkt.2 projektu zapisano:
Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1 będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu.

Dopiero na podstawie takiego oświadczenia płatnik (czyli pracodawca) nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT. Dotyczy to tylko okresu od sierpnia do grudnia 2019 r. Ustawodawcy chodzi w tym rozwiązaniu o zminimalizowanie zmian w systemach księgowo-płacowych firm zatrudniających młodych pracowników.

Dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. oświadczenie nie będzie już potrzebne. Wtedy każdy pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na podatek z pensji młodego pracownika, a wynagrodzenie będzie wyższe.

Kto nie złoży oświadczenia, dostanie zwrot w PIT rocznym

Jeśli podatnik uprawniony do ulgi "Bez PIT dla młodych" nie złoży takiego oświadczenia u swojego pracodawcy w trakcie 2019 roku, to z jego pensji będą standardowo pobierane zaliczki na podatek dochodowy. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Zwrot podatku z tytułu zwolnienia te osoby otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. – ale dopiero na początku 2020 roku, po rozliczeniu swojej deklaracji PIT.

Ile zyskasz dzięki uldze zerowy PIT dla młodych? 

Bez PIT dla młodychRozliczenie roczne Płatnik PITPodatek PIT Kwota wolna od podatkuPIT-37HOT