Wyższa płaca minimalna oznacza wzrost składek ZUS dla nowych firm w 2020 roku

Katarzyna Sudaj 31.05.2019 10:16 (aktualizacja: )

Ogłoszona niedawno propozycja podwyżki wynagrodzenia minimalnego w 2020 roku oznacza wzrost preferencyjnych składek ZUS dla nowo zakładanych firm, które przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności mogą opłacać je w niższej wysokości.

 

[aktualizacja 13.09.2019]:Nowa wysokość preferencyjnych składek ZUS dla płacy minimalnej równej 2600 zł

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła kilka dni temu Radzie Ministrów propozycję podwyżki płacy minimalnej w 2020 roku. Resort pracy chce, aby wynagrodzenie minimalne wyniosło 2450 zł. To 200 zł więcej niż obecnie. Jakiej podwyżki płacy minimalnej chcą pracodawcy, a jakiej związki zawodowe?

Dla pracowników zatrudnionych za najniższą krajową to dobra informacja – przynajmniej tak się wydaje, choć Bankier.pl wskazuje na szereg negatywnych skutków – jak chociażby wzrost cen na podstawowe dobra – które również dotknie najbiedniejszych konsumentów.

Czego ci nie powiedzą o podwyżce płacy minimalnej?

Jednak dla osób prowadzących własną firmę i korzystających z preferencyjnej możliwości opłacania niższych składek ZUS dla nowych firm, wyższa płaca minimalna oznacza wyższe składki ZUS w 2020 roku.

O ile wzrosną składki ZUS dla nowych firm w 2020 roku?

Przypomnijmy, że preferencyjne składki ZUS są liczone od podstawy stanowiącej 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. Jeśli płaca minimalna zostanie podniesiona z 2250 zł do 2450 zł, to automatycznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla tych firm wzrośnie z 675 zł w 2019 roku do 735 zł w 2020 roku. A to oznacza wyższe kwoty poszczególnych składek, które przedstawia poniższa tabela:

Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2020
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2020Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
735,00 złxxx zł*735,00 zł143,47 zł58,80 zł18,01 zł12,27 zł**xxx zł*18,01 zł***

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

*Podstawę wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego i wysokość składki zdrowotnej poznamy dopiero w drugiej połowie stycznia 2020 roku.

**Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
*** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2020 r.: 2450,00 zł).

  

O ile wzrosną składki ZUS dla nowych firm w 2020 roku
 2019 r.2020 r.Wzrost o:
Podstawa wymiaru675 zł735 zł60 zł
Składka emerytalna131,76 zł143,47 zł11,71 zł
Składka rentowa54,00 zł58,80 zł4,80 zł
Składka chorobowa16,54 zł18,01 zł1,47 zł
Składka wypadkowa11,27 zł12,27 zł1,00 zł
SUMA213,57 zł232,55 zł18,98 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Skłądki społeczne ZUS wzrosną o prawie 9 proc. Młodzi przedsiębiorcy zapłacą więc co najmniej 20 zł miesięcznie więcej niż w tym roku. Pamiętajmy, że jeszcze nie znamy składki zdrowotnej na 2020 rok, a ona też co roku jest wyższa. Obecnie wynosi 342,32 zł, więc od stycznia 2020 roku nowe firmy mogą płacić ok. 600 zł miesięcznie na ZUS.

Niski ZUS