Wypowiedzenie umowy o pracę możliwe mailem lub przez WhatsApp’a

Ewelina Czechowicz

Wypowiedzenie umowy o pracę to najczęstsza forma jej rozwiązania. W dobie koronawirusa pracodawca może wysłać wypowiedzenie na prywatny mail pod warunkiem, że opatrzy je kwalifikowanym podpisem.

Wypowiedzenie umowy o pracę  możliwe mailem lub przez WhatsApp’a
Źródło: shutterstock.com

Formy wypowiedzenia umowy o pracę

Kodeks pracy w art. 30 wskazuje, że rozwiązanie umowy o pracę możliwe jest:

  • na mocy porozumienia stron
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Wypowiedzenie umowy w formie pisemnej

Najczęściej wypowiedzenie składane jest w formie pisma, które składane jest przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie. W obecnych czasach pracodawcy z uwagi na nieobecność pracowników i pracę zdalną sięgają do innych sposobów komunikacji. Mail, WhatsApp i inne komunikatory wypierają tradycyjne formy kontaktu.

Wypowiedzenie wysłane mailem

W dobie koronawirusa coraz częściej w sytuacjach, kiedy pracownicy unikają pracodawcy, wypowiedzenia wysyłane są w formie elektronicznej oraz pocztą. Czy taka forma jest dopuszczalna?

Zgodnie z przyjętą linia orzeczniczą wypowiedzenie wysłane e-mailem będzie skuteczne tylko i wyłącznie, gdy zostanie opatrzone e-podpisem. Stanowisko takie przyjął w przedmiotowej sprawie Sąd Najwyższy w wyroku z 24 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I PK 58/09).

Zatem polskie prawo pracy daje możliwość wypowiedzenia umowy przez e-mail, pod warunkiem, że zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Według ekspertów, jeżeli pracodawca posiada prywatne dane kontaktowe i ma zamiar kontaktować się z pracownikiem za pośrednictwem prywatnej poczty e-mail czy nr telefonu w celach zawodowych, to pracownik musi wyrazić na to zgodę.

W sytuacji, gdy takiej zgody nie ma, to jak wskazuje Katarzyna Siemienkiewicz – ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP, dochodzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Inni eksperci wskazują, że dopuszczalne jest wysłanie wypowiedzenia drogą mailową pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oświadczenie woli wysłane e-mailem bez certyfikowanego podpisu nie stanowi formy pisemnej, która jest wymagana przy rozwiązywaniu stosunku pracy. Takie elektroniczne doręczenie wypowiedzenia jest ważne i wywołuje skutki prawne, ale jest wadliwe i możliwe do zakwestionowania przed sądem pracy. W przypadku udowodnienia jego wadliwości pracownik może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Wypowiedzenie na Whatsapp?

Podobnie jak z wypowiedzeniem wysłanym drogą mailową, będzie ono skuteczne pod warunkiem, że zostanie opatrzone podpisem kwalifikowanym.

Kodeks pracyFormy zatrudnienia