Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wypadek przy pracy za granicą. Gdzie starać się o odszkodowanie?

Ewelina Czechowicz

Polacy coraz częściej podejmują pracę za granicą, zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią. Wiele osób wyjeżdża do pracy do Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Często za granicę wyjeżdżają opiekunowie osób starszych. Co w sytuacji, gdy do wypadku przy pracy dojdzie poza granicami kraju? Kto pokryje koszty leczenia i wypłaci świadczenia?

Wypadek przy pracy

Jak w każdej pracy, zarówno w Polsce jak i za granicą może dojść do wypadku. Co, kiedy Polak stanie się ofiarą wypadku? Wszystko zależy od tego kto jest pracodawcą, czy pracodawca wysyła do pracy za granicą z Polski, czy jest to pracodawca w innym państwie. W przypadku pracodawców zagranicznych zwykle trzeba proces uzyskiwania świadczeń oprzeć o przepisy kraju, w którym doszło do wypadku.

W sytuacji, kiedy do wypadku doszło z winy pracodawcy lub innego pracownika zwykle istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania za doznane szkody od pracodawcy.

Wypadek przy pracy za granicą

Źródło: shutterstock

Przyczyny wypadków za granicą

Często powodem wypadków jest naruszenie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy oraz brak właściwego nadzoru. Na zagranicznych budowach brakuje szkoleń i środków ochrony. Często bariera językowa powoduje, że szkolenia się nie odbywają, lub treść instruktażu jest niezrozumiała. 

Zwolnienie po wypadku przy pracy za granicą

Brak właściwej komunikacji, przyczyny wypadków sprawiają, że często po zdarzeniu dochodzi do zwolnienia z pracy. Często pracownicy wracają bez niczego i pozbawiają się możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W przypadku, kiedy pracodawca próbuje zwolnić pracownika po wypadku przy pracy, należy sięgnąć o pomoc. W większości państwa działają odpowiedniki Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie poszkodowany pracownik może zwrócić się o wsparcie. Jednocześnie warto pamiętać że w przypadku takiego zwolnienia można wystąpić do Sądu o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie z pracy.

Wypadek co z odszkodowaniem?

W przypadku wypadków za granicą roszczenia zwykle można kierować do kilku podmiotów. Jeżeli do zdarzenia doszło z winy pracodawcy, on powinien być pierwszym adresatem roszczeń pracownika. Często zagraniczni pracodawcy korzystają z ubezpieczenia OC, w większości branż za granicą jest ono obowiązkowe.

O świadczenia po wypadku można również starać się z odpowiedników polskiego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Nie wszystkie państwa mają w swoim porządku prawnym możliwość ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jednak w większości można zwracać się o pokrycie kosztów leczenia oraz rehabilitacji.

Wyjeżdżając do pracy za granicą często zawierane są ubezpieczenia NNW, z tych polis również istnieje możliwość wypłaty odszkodowania za skutki wypadków przy pracy.

Jakich świadczeń może dochodzić osoba poszkodowana?

Po wypadku przy pracy za granicą można ubiegać się o:

 1. zwrot kosztów leczenia,
 2. zwrot utraconego dochodu w związku z niezdolnością do pracy po wypadku,
 3. zadośćuczynienia,
 4. odszkodowania,
 5. renty,
 6. zwrotu kosztów zakupu rzeczy, które uległy zniszczeniu.

W przypadku, gdy wypadek przy pracy był ze skutkiem śmiertelnym, osoby poszkodowane śmiercią mogą ubiegać się o odszkodowanie  z tytułu śmierci w wypadku bliskiej osoby.

Wypadek przy pracy w Wielkiej Brytanii

Kiedy do wypadku doszło w Anglii lub Walii warto skorzystać z pomocy angielskiego adwokata, pomoc prawna jest bezpłatna dla pracownika, zostanie pokryta z polisy ubezpieczyciela. W Anglii możliwe jest dochodzenie roszczeń z polisy OC pracodawcy.

Zasiłek inwalidzki w Anglii

Za wypadek w Anglii można starać się o zasiłek inwalidzki. Świadczenie to uzależnione jest od poziomu doznanego stopnia niepełnosprawności, którą ocenia lekarz orzecznik. Świadczenie to można uzyskać również z tytułu choroby zawodowej. Odszkodowanie uzyskać może pracownik zatrudniony zarówno u pracodawcy jak i osoba zatrudniania przez agencję pracy. W Anglii wszyscy pracownicy są chronieni przez te same przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, niezależnie od rodzaju umowy, na której są oni zatrudnieni.

Zasiłek chorobowy w Wielkiej Brytanii

W systemie ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii istnieje zasiłek chorobowy wypłacany przez 28 tygodni przez pracodawcę. Zwykle umowa o pracę reguluje kwestię prawa do zasiłku chorobowego.

Kwoty odszkodowania za wypadek w Anglii przewyższają znacząco odszkodowania wypłacane w Polsce. Pracownik może ubiegać się o odszkodowanie, za:

 1. ból i cierpienie,
 2. uraz psychiczny,
 3. utratę dochodu,
 4. koszty opieki,
 5. wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją,
 6. zwrot kosztów podróży do domu.

Wypadek w Niemczech

W systemie prawa niemieckiego zostały zagwarantowane świadczenia za wypadek przy pracy. Podobnie jak w Polsce pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek do  ZUS, w Niemczech pracodawca odprowadza składki do ubezpieczenia wypadkowego (Unfallversicherung) a ubezpieczenie to chroni przed skutkami wypadków w pracy i chorób zawodowych.

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy (Verletztengeld)

Przez 6 tygodni po wypadku świadczenia wypłaca poszkodowanemu pracownikowi pracodawca. Po ich upływie niemiecka kasa chorych przejmuje wypłatę świadczenia. Od siódmego tygodnia wysokość zasiłku  wynosi 80% wynagrodzenia brutto.

Obok zasiłku chorobowego po wypadku przy pracy poszkodowany pracownik może ubiegać się o poniesionych kosztów, za dojazdy do placówek medycznych, zakup leków czy koszty rehabilitacji.  

Prawo do zasiłki poszkodowanemu przysługuje przez maksymalnie 78 tygodni. Po tym czasie możliwy jest wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dodatkowo, jeżeli wypadek powstał z winy pracodawcy możliwe jest wystąpienie o odszkodowanie z OC pracodawcy.

Choroba, wypadek