Wynagrodzenie minimalne 2022. Jest nowy projekt Rady Ministrów

Iwona Maczalska

Rada Ministrów wydała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej w 2022 roku. Jak zmieni się wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku?

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ponieważ w ustawowym terminie nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych na 2022 r. na forum Rady Dialogu Społecznego - Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok w drodze rozporządzenia. Ostateczny termin uzgodnienia minimalnego wynagrodzenia na 2022 rok to 15 września.

Minimalne wynagrodzenie 2022

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Jakie wynagrodzenie minimalne w 2022 r. - projekt zmian rządu

Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku nie prowadza znaczących zmian w stosunku do wcześniejszych propozycji rządu. W świetle projektowanych przepisów proponuje się, by kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wzrosła do wysokości 3000 zł brutto, natomiast  minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynieść ma 19,60 zł.

» Nowy Polski Ład - jakie zmiany czekają pracowników

Płaca minimalna 2022 - jaką podwyżkę na rękę otrzymają pracownicy?

Pracownicy zatrudnieni na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę w 2022 roku, zarabiający kwotę minimalnego wynagrodzenia, zarobią więcej niż w roku bieżącym. Podwyżka ma wynieść 200 zł brutto. Ile wyniesie zatem kwota netto, czyli tzw. kwota ,,na rękę” w 2022 roku? Aby ją poznać należy odjąć od kwoty brutto wszystkie składki ZUS społeczne, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek PIT. Więcej na ten temat w artykule ,, Minimalne wynagrodzenie 2022. Ile na rękę więcej w skali miesiąca?”.

Płaca minimalnaKodeks pracy