Wydatki na zakup okularów dla siebie przez przedsiębiorcę nie są kosztem

Ewelina Czechowicz

Tylko pracodawca radcy prawnego na etacie może zaliczyć wydatek na zakup dla niego okularów korekcyjnych do kosztów podatkowych. Dyrektor KIS odmówił  zaliczenia do kosztów wydatku na okulary radcy prawnej prowadzącej swoją własną kancelarię.

W interpretacji 0113-KDIPT2-1.4011.574.2020.2.MGR Dyrektor KIS wskazał, że  wydatek poniesiony przez radcę prawnego nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów, nawet jeżeli okulary te będą wykorzystywane jedynie w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Według dyrektora KIS wydatek ten jest wydatkiem o charakterze osobistym, a przedsiębiorca posiadający wadę wzroku bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, takie okulary i tak musiałby zakupić.

Wydatki na zakup okularów dla siebie przez przedsiębiorcę nie są kosztem
Źródło: shutterstock.com

Zgodnie z treścią interpretacji wydawanych przez organy podatkowe, nie ma obecnie wątpliwości, że pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na zakup okularów dla pracowników, jeżeli jest to podyktowane wystąpieniem wady wzroku u pracownika oraz czasem pracy spędzanym przez pracownika przed komputerem w czasie dnia pracy.

Inaczej stwierdził Dyrektor KIS, w interpretacji z 24 września 2020 r.

W sprawie rozpatrywana była sprawa Wnioskodawczyni, która od 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego od 2013 r. w ramach własnej działalności gospodarczej. Podatniczka korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych. Wnioskodawczyni wskazała, że do jej zadań należy świadczenie pomocy prawnej, m.in. poprzez sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych. W związku z pogorszeniem stanu wzroku w maju 2020 r. dokonała zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Wnioskodawczyni okulary będzie wykorzystywać tylko do wykonywania obowiązków radcy prawnego (posiada drugą parę, którą wykorzystuje do potrzeb prywatnych). Dzięki okularom korekcyjnym ma możliwość zapoznania się z aktami spraw, orzecznictwem, przepisami prawa. To z kolei może przełożyć się na wzrost ilości, jak i jakości świadczonych usług i uzyskanego przychodu.

Z uwagi na tak przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawczyni zwróciła się do KIS z zapytaniem czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze?

Wnioskodawczyni wskazała, że radcowie prawni zatrudnieni na umowy o pracę mogą uzyskać dofinansowanie zakupu okularów, a ich pracodawcy mogą zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Jej zdaniem, takie podejście jest sprzeczne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Organ podatkowy wskazał, że Wnioskodawczyni nie może zaliczyć wydatku na zakup okularów jako kosztu uzyskania przychodu. Organ wskazał, że w opisanym stanie faktycznym zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia Podatniczki. Dalej stwierdził, że wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Pomimo wskazania, że Wnioskodawczyni będzie używała zakupionych okularów korekcyjnych wyłącznie do wykonywania obowiązków radcy prawnego, powyższy zakup jest uwarunkowany stanem zdrowia Wnioskodawczyni, tzn. wadą wzroku, która wymaga korekcji, a więc jest wydatkiem o charakterze osobistym, niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem dyrektora KIS, wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia podatniczki i należy do wydatków o charakterze osobistym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.574.2020.2.MGR

Koszty