Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Współczynnik urlopowy w 2019 roku

Iwona Maczalska 10.05.2018 08:47 (aktualizacja: )

Wraz z początkiem 2019 roku zmianie ulegnie wysokośćwspółczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W 2019 roku wyniesie on 20,92.

W myśl przepisów Kodeksu pracy w celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.


Zasady obliczania współczynnika urlopowego na 2019 rok

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.


Obliczając go należy pamiętać, że w roku 2018 występują:

 • 52 niedziele,
 • 52 wolne soboty,
 • 10 dni świątecznych przypadających w dni inne niż niedziela:
  • 1 stycznia - Nowy Rok,
  • 22 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja - Święto Państwowe,
  • 3 maja - Święto Narodowe,
  • 20 czerwca - Boże Ciało,
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
  • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
 •  Łącznie 13 dni świątecznych przypadających we wszystkie dni tygodnia.


 W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2019 wyniesie 20,92. Wynika to z następującego obliczenia:


[365 dni - (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 365 - 114 : 12 = 20,92


W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2019 roku dla pracownika zatrudnionego na:

 • 1/4 etatu wyniesie 5,23 (1/4 x 20,92),
 • 1/3 wyniesie 6,97 (1/3 x 20,92),
 • 1/2 wyniesie 10,46 (1/2 x 20,92),
 • 3/4 wyniesie 15,69 (3/4 x 20,92).

 

Wymiar czasu pracyKodeks pracyFormy zatrudnieniaHOT