Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wsparcie przedsiębiorców (COVID-19) - pobierz niezbędne druki

Iwona Maczalska

W ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych form pomocy. W tym celu muszą jednak złożyć specjalne wnioski. Aby ułatwić poszukiwania bezpłatne druki udostępniamy w jednym miejscu.

Przedsiębiorcy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej mogą ubiegać się o wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród form pomocy znaleźć można:

1.    Zwolnienie firm zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,

2.    Świadczenie postojowe dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych tj. umowy zlecenia, agencyjne lub o dzieł,

3.    Świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych,

4.    Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Przyznanie pomocy każdorazowo odbywa się na podstawie złożonego wniosku. Wnioski składać można drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty bądź też składając wniosek osobiście w placówce ZUS (wrzucając go do skrzynki na dokumenty).

Druki dotyczące wsparcia przedsiębiorców w ramach COVID-19

Aby pobrać wniosek należy skorzystać z poniżej tabeli:

WniosekPobierzOpis deklaracji
RDZWNIOSEK o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.
Załącznik do RDZZAŁĄCZNIK do wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.
RDUWniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)
RSP-CWniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych
RSP-DWniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą
WniosekUproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek / zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty / zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące (COVID-19)
WzórWzór oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy
OświadczenieOświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy na podstawie decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego
OświadczenieOświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID‐19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna

 

Koronawirus w PolsceZUS