Wpływ kwoty wolnej od podatku na rozliczenie PIT za 2020 rok

Redakcja PIT.pl

Wysokość kwoty wolnej od podatku ma wpływ na roczne rozliczenie PIT za 2020 rok. Brak przekroczenia kwoty wolnej od podatku w 2020 roku będzie bowiem stanowiło o znacznym zwrocie PIT z urzędu skarbowego.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Jest to określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota dochodu rocznego od której nie pobiera się podatku. W roku 2021 kwota ta nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem 2020 i wynosi 8000 zł. Oznacza to, że osoba, której roczny dochód nie przekroczył łącznie kwoty 8000 zł, nie zapłaci ani złotówki podatku dochodowego.

Kwota wolna od podatku a deklaracja PIT 2020

Źródło: shutterstock

Kwota wolna od podatku a PIT za 2020 rok

Ma to istotne znaczenie w kontekście zbliżającego się terminu składania deklaracji za rok podatkowy 2020. Jeśli suma dochodów, które osiągnęło się w roku 2020 nie przekroczy kwoty wolnej od podatku (8000 zł), to od tego dochodu nie będzie należny podatek, czego konsekwencją jest należny zwrot od Urzędu Skarbowego tytułem pobranych przez płatnika czy uiszczonych przez podatnika zaliczek na podatek dochodowy. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej czy zatrudnienia na końcu roku podatkowego. Wtedy osiągnięty dochód za kilka miesięcy w roku może nie przekroczyć kwoty wolnej od podatku.

Składając deklarację podatkową za rok 2020 należy zatem pamiętać o zweryfikowaniu, czy osiągnięty przez nas dochód roczny jest niższy czy wyższy niż 8000 zł. Ustalenie, że w 2020 roku nie przekroczyliśmy kwoty wolnej od podatku będzie stanowił o znacznym zwrocie z urzędu skarbowego, który będzie musiał zwrócić nam sumę zaliczek pobranych na podatek dochodowy.

Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek

Kwotę wolną od podatku należy odróżnić od kwoty zmniejszającej podatek. Ta druga jest kwotą, o którą pomniejsza się należny podatek dochodowy. Zastosowanie regulacji dotyczącej kwoty zmniejszającej podatek ma miejsce wtedy, gdy zaistnieje podatek należny tzn. gdy przekroczymy w danym roku kwotę dochodu wolną od podatku. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek zależy od wysokości osiągniętych w roku dochodów i została uregulowana w art. 27 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Autor: Radca prawny Wojciech Górny, Kancelaria Lexbridge

Kwota wolna od podatkuRozliczenie rocznePIT-37PIT-36Ulga na dzieciOdliczenia w PITHOT