Wnioski o świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego od 1 stycznia 2022 r.

Redakcja PIT.pl

Rodziny zainteresowane skorzystaniem z świadczenia wypłacanego w ramach Rodzinnego Kapitału opiekuńczego już niebawem będą mogły składać wnioski. Wniosek o RKO będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną a środki wypłacane będą tylko na konto bankowe.

» Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. MR odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne będzie kolejne rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Będzie to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc życia. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o RKO będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną a środki wypłacane będą tylko na konto bankowe.

Kiedy składać wnioski o RKP?

Źródło: mf.gov.pl

"Szacujemy, że w przyszłym roku świadczeniem zostanie objętych ok. 615 tys. dzieci. Inwestujemy w rodziny, rozwijamy usługi im dedykowane i tworzymy dobry klimat dla rodzin, ponieważ wierzymy, że rodziny są fundamentem, na którym warto budować przyszłość Polski" -  mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

» Rodzinny Kapitał Opiekuńczy również dla rodziców pracujących za granicą? MR odpowiada

"Przyjmowaniem wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych" – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

I dodaje: "Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych kanałów co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna".

Od nowego roku kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinie na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc po 500 zł lub 1000 zł, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie nie będzie zależeć od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Od kwietnia 2022 r. osoby, które ze względu na swoją sytuację, nie będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach RKO, a mają dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego, opiekuna dziennego, będą mogły wnioskować o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie to będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko.

Źródło: ZUS.pl

Polski ŁadZUS