Pobierz e-pity 2019

W 2015 roku PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C wyślesz bez e-podpisu

Iwona Maczalska 30.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów szykuje spore ułatwienia w składaniu druków przez płatników podatków. W świetle najnowszego projektu opublikowanego właśnie przez Ministerstwo Finansów, już za rok 2014 możliwe będzie wysyłanie druków PIT-11 bez konieczności użycia e-podpisu.

Roczne rozliczenia podatku PIT za 2014 rok

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. W ramach projektu rozszerzona zostaje lista deklaracji możliwych do złożenia bez konieczności posiadania bezpiecznego e-podpisu o deklaracje:

 1. Dotyczące podatku PCC oraz podatku od spadków i darowizn:
 • PCC-3/A,
 • SD-3,
 • SD-3/A,
 • SD-Z2
 1. Dotyczące podatku od osób fizycznych:

Powyższe deklaracje dotyczą jednak wyłącznie podatników lub płatników będących osobami fizycznymi. Osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej będą mogły wysyłać deklaracje wyłącznie z zastosowaniem bezpiecznego e-podpisu.

Przypomnieć należy, że obecnie osoby, które nie posiadają bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą przez internet składać deklaracje:

 1. Dotyczące podatku od osób fizycznych m.in. PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-39,
 2. Dotyczące podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,
 3. Dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych: PCC-3,
 4. Dotyczące podatku akcyzowego m.in. AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW, INF-A, AKC-ST/AKC-STn,
 5. Dotyczące podatku od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP.


Dane niezbędne do wysłania deklaracji przez internet bez posiadania bezpiecznego e-podpisu

Aby wysyłać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy posiadać następujące dane:

 • imię (pierwsze) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • identyfikator podatkowy (NIP lub numer PESEL),
 • kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań (czyli składając druk PIT za 2014 rok w 2015 roku wpisujemy przychód z PIT-a za 2013 rok) albo wartość "0" (zero) w przypadku, gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania podatkowego.

Pozycje poszczególnych deklaracji wskazujące kwotę przychodu potwierdzającą autentyczność składanej deklaracji wskazuje poniższa tabela:

Rodzaj deklaracji* Właściwa pozycja

PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Poz. 42

PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Poz. 86 albo poz. 133 - jeżeli podatnik albo płatnik występuje w zeznaniu jako małżonek

PIT-36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Poz. 13 lub poz. 18

PIT-37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Poz. 64 albo poz. 95 - jeżeli podatnik albo płatnik występuje w zeznaniu jako małżonek

PIT-38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Poz. 24

PIT-39 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

Poz. 20

PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

Poz. 53

PIT-40A - roczne obliczenie podatku przez organ rentowy

Poz. 33

* deklaracja za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w zakresie uzyskanych przychodów, dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2014 roku w odniesieniu do deklaracji: PCC-3/A, SD-3, SD-3/A, SD-Z2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-40.

Iwona Maczalska,
PIT.pl