Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Akcyza AKC

Obowiązujące w 2017 roku

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
AKC-4/AKC-4zo (4) Deklaracja dla podatku akcyzowego
AKC-4/A (5) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
AKC-4/B (5) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
AKC-4/C (4) Podatek akcyzowy od piwa
AKC-4/D (6) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
AKC-4/E (5) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych
AKC-4/F (5) Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych
 
AKC-4/H (5) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
AKC-4/I (5) Podatek akcyzowy od paliw opałowych
AKC-4/J (5) Podatek akcyzowy od gazu
AKC-4/K (5) Podatek akcyzowy od olejów smarowych
AKC-4/L (2) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
AKC-PR (3) Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego
AKC-EN (5) Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
AKC-PA (5) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
AKC-P (1) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
AKC-R (3) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
AKC-U (6) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-WW (4) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-WG (2) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-Z (3) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
INF-A (4) Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym
INF-B (4) Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym
INF-C (4) Informacja o piwie w składzie podatkowym
INF-D (4) Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu)
INF-F (4) Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym
INF-I (4) Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym
INF-J (4) Informacja o gazie w składzie podatkowym
INF-K (4) Informacja o olejach smarowych w składzie podatkowym

AKC-ST/AKC-STn (3)

Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.