Upał a świadczenie pracy. Główny Inspektor Sanitarny apeluje o skrócenie czasu pracy

Iwona Maczalska

Świadczenie pracy podczas upałów nie jest łatwym zadaniem szczególnie, gdy pracujemy na świeżym powietrzu. Ponieważ wysokie temperatury są zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników, Główny Inspektor Pracy apeluje o skrócenie czasu pracy w trakcie upalnych dni. Co na to Kodeks Pracy?

» Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracowników w czasie upałów

Prognoza pogody wskazuje na to, że w najbliższych dniach nie możemy liczyć na spadek temperatury i ochłodzenie. Praca w takich warunkach jest dużym obciążeniem – szczególnie, jeśli pracę wykonuje się na otwartej przestrzeni. Czy świadcząc pracę w upalne dni możemy liczyć na skrócenie czasu pracy?

» Skrócenie czasu pracy i przerwy regeneracyjne dla pracownika podczas upałów

Upał. Prawa pracownika

Źródło: shutterstock

Skrócenie czasu pracy w trakcie upałów 

Niestety ani Kodeks pracy ani też przepisy BHP nie regulują w żadnej sposób górnej granicy temperatury, po przekroczeniu której pracownikowi należy się całkowite zwolnienie bądź też skrócenie czasu pracy. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku spadku temperatur. Od świadczenia pracy może odstąpić pracownik wykonujący pracę lekką, gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym pracuje spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza.

Powyższe nie oznacza jednak, że skrócenie czasu pracy jest niemożliwe. To od pracodawcy zależy, w jaki sposób ureguluje pracę w upalne dni. Przykładem placówek skracających bądź zmieniających godziny pracy na wcześniejsze są urzędy miasta niezaopatrzone w klimatyzację.

 

Prawa pracownika podczas upałów. Co na to Główny Inspektor Pracy 

Choć obowiązujące przepisy prawa wprost nie nakładają na pracodawcę obowiązku skórcenia czasu pracy, to Główny Inspektor Pracy apeluje o skrócenie pracy pracowników w najbliższych upalnych dniach. 

Źródło: pip.gov.pl

 

Jak przypomina również GiP ,,Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28⁰ C, a na otwartej przestrzeni 25⁰ C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych – apeluje Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Szefowa PIP przypomina też, że przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika. Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Warto także zadbać, aby nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV oraz – jeśli to możliwe – wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia.

Należy pamiętać o używaniu i utrzymywaniu w pomieszczeniach pracy w stałej sprawności i czystości urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych a także zabezpieczeniu okien przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. poprzez rolety i żaluzje – przypomina Główny Inspektor Pracy. Klimatyzacja i wentylacja stosowana w pomieszczeniach pracy nie może powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń – strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Podczas upałów PIP szczególnie zwraca uwagę na organizację pracy wykonywanej w warunkach szczególnie niebezpiecznych i wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także na bezpieczeństwo kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Trzeba pamiętać o zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30⁰ C, a wilgotność względna powietrza – 65%".

 

Kodeks pracyFormy zatrudnienia