Ulga termomodernizacyjna a środki pozyskane z dotacji okiem eksperta

Redakcja PIT.pl

Co roku podatnicy mają sporo wątpliwości jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w deklaracji PIT. Co zrobić kiedy otrzymaliśmy dotacje? Kiedy należy je uwzględnić w zeznaniu i jak one wpływają na rozliczenie wyjaśnia Rafał Knap, radca prawny z kancelarii Graś i Wspólnicy.

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w

celu poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Pojęcie „budynki

jednorodzinne” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w prawie budowlanym. Zgodnie z nią

budynkiem jednorodzinnym jest nie tylko budynek wolnostojący ale też budynek w zabudowie

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

Co podlega odliczeniu w PIT?

Koszty kwalifikujące do skorzystania z ulgi zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów. Zaliczają

się do nich m. in. wydatki na: stolarkę okienną i drzwiową, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne wraz

z osprzętem, kolektory słoneczne, czy kocioł gazowy. Do wydatków tych zaliczamy również koszt ich

montażu. Ulgę termomodernizacyjną może rozliczyć właściciel lub współwłaściciel budynku, w

którym przeprowadzono inwestycję. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna w PIT 2022 - co warto wiedzieć? - PIT.pl

Ulga termomodernizacyjna a dotacje 

Ulga podatkowa nie jest jedyną zachętą do przeprowadzenia termomodernizacji. Możemy bowiem

skorzystać również z dofinansowania z programów rządowych, jak „Mój prąd”, czy „Czyste

Powietrze” oraz z dotacji gminnych. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej bądź zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Oznacza to, żewysokość otrzymanej dotacji obniża kwotę, którą możemy odliczyć od podstawy opodatkowania.

Ulga termomodernizacyjna 2022 - jak obliczyć wysokość ulgi - PIT.plUlga termomodernizacyjna a środki pozyskane z dotacji okiem eksperta

Źródło: Shutterstock

Przykład

Pan Jan będący właścicielem domu jednorodzinnego poniósł koszty na jego termomodernizację w

wysokości 60 tys. zł. Otrzymał na nią dotację w wysokości 20 tys. zł. Może skorzystać z ulgi

termomodernizacyjnej i odliczyć od podstawy opodatkowania 40 tys. zł

Jeżeli wysokość ulgi jest wyższa niż podstawa opodatkowania, pozostałą do odliczenia część ulgi

można rozliczyć w następnych latach.

Co jednak, gdy otrzymamy dotację w następnym roku po przeprowadzeniu termomodernizacji?

W takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do zwrotu nienależnej części ulgi. Można tego dokonać na

dwa sposoby:

  1. Poprzez doliczenie jej do dochodu (przychodu w przypadku opodatkowania ryczałtem) w rozliczeniu za rok podatkowy otrzymania dotacji, bądź
  2. Dokonanie korekty deklaracji w której wykazaliśmy prawo do ulgi.

W przypadku jednak złożenia korekty, trzeba się liczyć z możliwością powstania obowiązku zapłacenia

odsetek z powodu złożenia deklaracji po terminie. Sposób rozliczenia z nienależnej części ulgi zależy

od podatnika i może on wybrać rozwiązanie bardziej korzystne dla siebie.

Autor: Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

Ulga termomodernizacyjnaRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PIT