Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga termomodernizacyjna w PIT 2022 - co warto wiedzieć?

Ewelina Czechowicz

Ulga termomodernizacyjna to preferencyjna forma wsparcia finansowego dla osób, które inwestują w poprawę efektywności energetycznej swojego domu lub mieszkania, na przykład przez wymianę okien, docieplenie budynku czy zastosowanie nowoczesnych systemów grzewczych. Ulga ta pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania dochodu kwoty poniesionej na inwestycję, co z kolei przekłada się na mniejszy podatek do zapłacenia.

Proces rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej w PIT za 2022 rok polega na uzupełnieniu odpowiednich rubryk w zeznaniu podatkowym, które umożliwiają odliczenie poniesionych wydatków od dochodu podlegającego opodatkowaniu. W celu skorzystania z ulgi, konieczne jest posiadanie faktur lub rachunków za wykonane prace lub zakupione materiały, które potwierdzą poniesione wydatki.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT?

Ulga termomodernizacyjna w PIT przysługuje osobom, które poniosły koszty na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej swojego mieszkania lub domu. Aby móc skorzystać z ulgi, inwestycja musi zostać wykonana na nieruchomości, która jest wykorzystywana na cele mieszkalne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczenie przysługuje właścicielom, a także współwłaścicielom domu jednorodzinnego. Zalicza się do tego zarówno budynek wolnostojący, jak i w zabudowie grupowej, bliźniaczej czy szeregowej, wykorzystywany w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje następującym grupom podatników:

 • przedsiębiorcy (podatek liniowy 19 proc., PIT-36L),
 • osoby fizyczne (rozliczane na zasadach ogólnych wg. stawek 12 i 32 proc., PIT-37),
 • ryczałtowcy – (rozliczani w formie ryczałtu, PIt-28).

Jakie inwestycje kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna w PIT obejmuje inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, w tym na przykład wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian, stropów lub dachu, modernizację instalacji grzewczych lub wentylacyjnych. Trzeba pamiętać, że zwrot kosztów nie przysługuje w sytuacji, kiedy: 

 • wydatki zostały sfinansowane w ramach wojewódzkich funduszy ochrony środowiskowej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lub zwrócono je podatnikowi w innej formie;
 • wydatki zostały odliczone przez podatnika od kosztów uzyskania przychodu (zryczałtowany podatek dochodowy).

Odliczeniu podlegają koszty dotyczące prac remontowych, które zakończą się w okresie maksymalnie trzech kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Jeśli inwestycji nie uda się zrealizować w tym czasie, konieczne będzie doliczenie kwoty w rozliczeniu za rok, w którym upłynął wyznaczony termin.

Uldze termomodernizacyjnej podlegają  między innymi:

 • montaż kotła gazowego/olejowego kondensacyjnego;
 • demontaż źródła ciepła (paliwo stałe);
 • uruchomienie oraz regulacja źródła ciepła;
 • montaż pompy ciepła;
 • wykonanie analizy termograficznej domu;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej w PIT?

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie 53 tys. złotych w przypadku jednego podatnika. W sytuacji wspólnego rozliczenia z małżonkiem odliczenie może wynieść do 106 tys. złotych. Wysokość odliczenia ustala się na podstawie faktur i rachunków przedstawiających poniesione wydatki. 

Ulga termomodernizacyjna - odlicz ocieplenie w PIT 2022/2023 - PIT.pl - PIT.pl

Jakie dokumenty są wymagane do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w PIT?

Aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione koszty inwestycji, takich jak faktury lub rachunki. Należy również zachować dokumentację dotyczącą inwestycji, taką jak projekt lub umowę z wykonawcą.

Ulga termomodernizacyjna w PIT-2022 - co warto wiedzieć?

Źródło: shutterstock

Czy ulga termomodernizacyjna w PIT jest limitowana?

Tak, ulga termomodernizacyjna w PIT jest limitowana. Wysokość ulgi nie może przekroczyć określonej wartości, ustalonej przez ustawodawcę. Ponadto, ulga ta może być wykorzystana tylko raz na dany budynek lub mieszkanie.

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej przez małżonków w PIT za 2022 rok

Małżonkowie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT, jeśli wykonali inwestycję na wspólnie zamieszkanej nieruchomości. W takim przypadku, koszty inwestycji oraz kwota ulgi są dzielone pomiędzy małżonków w proporcjach określonych przez nich samych. Jeśli małżonkowie posiadają wspólność ułamkową w nieruchomości, to koszty inwestycji i kwota ulgi są rozliczane według udziałów w tej współwłasności. Należy jednak pamiętać, że ulga termomodernizacyjna przysługuje tylko raz na daną nieruchomość.  W przypadku, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie w formie wspólnego zeznania podatkowego, to koszty inwestycji oraz kwota ulgi są uwzględniane w jednym zeznaniu podatkowym. Jeśli zaś małżonkowie rozliczają się oddzielnie, to każde z nich musi uwzględnić koszty inwestycji i kwotę ulgi w swoim indywidualnym zeznaniu podatkowym.

Rozlicz ulgę w programie e-pity.pl

Wydatki związane z ulgą na termomodernizację łatwo można rozliczyć w programie naszego partnera e-pity.pl

Ulgi w programie e-pity.pl

Źródło: program e-pity.pl

Ulga termomodernizacyjnaPIT-28PIT-36PIT-37Odliczenia w PIT