Ulga dla klasy średniej w zeznaniu rocznym czy miesięcznie? Preferencja z pułapkami

Ewelina Czechowicz

Od 2022 r. zacznie obowiązywać nowa preferencja podatkowa nazywana „ulgą dla klasy średniej”. Ulgę będzie można rozliczyć w zeznaniu rocznym lub miesięcznie. Okazuje się, że stosowanie ulgi może u niektórych podatników powodować powstanie niedopłaty podatku. W niektórych sytuacjach warto złożyć oświadczenie, by pracodawca nie stosował ulgi. Kto i kiedy powinien je złożyć?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy PIT ulga dla klasy średniej podlega odliczeniu od dochodu. To oznacza, że jest to preferencja, którą stosujemy na etapie obliczania podstawy opodatkowania. Nowa ulga zacznie obowiązywać w 2022 r, zatem będzie można ją wyliczyć  w deklaracji składanej w 2023 r. Podatnicy będą mogli też skorzystać z niej miesięcznie, jednak tu czyhają na nich pułapki. 

Ulga dla klasy średniej

Ustawodawca zdecydował, że z preferencji nie skorzystają wszyscy. Uprawnione będą jedynie:

  1.  osoby zatrudnione na umowę o pracę
  2. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej - kto z niej skorzysta i jak ją wyliczyć? - PIT.pl

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej, czy pracujący na umowę o pracę zyskają? - PIT.pl

Z ulgi nie skorzystają według decyzji posłów: 

  1. emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury
  2. zleceniobiorcy
  3. osoby uzyskujące przychody z umów o dzieło

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej - pracujący emeryci z niej nie skorzystają - PIT.pl

Ulga dla klasy średniej, lepiej rozliczyć ją w zeznaniu rocznym

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 2aa i ust. 4a-4b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) podstawę opodatkowania stanowi dochód pomniejszony między innymi o kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga dla klasy średniej ograniczona kwotowo

Ulga dla klasy średniej będzie przysługiwała pracownikom lub podatnikom osiągającym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68.412 zł i nie przekracza kwoty 133.692 zł.

Ulga dla klasy średniej – miesięcznie czy w zeznaniu rocznym?

Pracodawca ma obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto miesięczne pracownika jest między 5 701 zł brutto, a 11 141 zł brutto. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pracownik złoży wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej. Z kolei u przedsiębiorców prawo do uwzględniania ulgi przy zaliczkach wynika z art. 44 ust. 3 pkt 2  ustawy o PIT. Jak wskazuje doradca podatkowy  Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt "podatnik zatrudniony na umowie o pracę zacznie korzystać z ulgi, ale w trakcie roku podatkowego zmieni formę zatrudnienia i nie osiągnie dolnego pułapu, który uprawnia do skorzystania z niej. I odwrotnie: jeśli na przykład w ciągu roku otrzyma podwyżkę wynagrodzenia i jego przychody przekroczą w pewnym momencie górną wartość przychodu uprawniającego do rozliczenia ulgi, może powstać niedopłata. Podatnik w rozliczeniu rocznym będzie wtedy musiał oddać fiskusowi pieniądze z tytułu niedopłaconego podatku".

Pracujący emeryt a ulga dla klasy średniej

Z ulgi dla klasy średniej zostali wyłączeni pracujący emeryci. Oni skorzystają jedynie z kowty wolnej od podatku. Obecnie przy emeryturach była stosowana  kwota zmniejszająca podatek w wysokości 43,76 zł którą odliczał ZUS. W sytuacji kiedy  emeryt nie złoży u pracodawcy PIT-2 będzie miał naliczaną podwójnie kwotę zmniejszającą podatek, i może wiązać się to z koniecznością zapłaty podatku w rozliczeniu rocznym. W takiej sytuacji trzeba będzie dopłacić do PIT  w 2023 r. około 5100 zł.

Premie i nagrody na koniec 2022 r. z pułapką

Przyznawane na koniec 2022 r. premie i nagrody dla pracowników mogą sprawić, że podatnik przekroczy górną granicę ulgi i nie będzie mógł z niej skorzystać i trzeba będzie zwrócić fiskusowi kwotę ulgi. Dlatego też bezpieczniej jest stosować ulgę dopiero w zeznaniu rocznym.

Wniosek o nienaliczanie ulgi – sposób na uniknięcie dopłaty do podatku 

Żeby uchronić się przed zwrotem rozliczanej miesięcznie ulgi, pracownicy mogą złożyć pracodawcy oświadczenie o nie pomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT. Trzeba pamiętać, że wniosek musi być stosowany przez cały rok.

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Źródło: PIT.pl

W sytuacji kiedy okaże się, że ulga jednak podatnikowi się  należy skorzysta z niej w deklaracji rocznej.

Podatki 2022Ulga dla klasy średniejOdliczenia w PITPłatnik PITTwój e-PITWspólne rozliczenie PITPłaca minimalnaPolski Ład